ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลนางรอง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลนางรอง HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลนางรอง อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลนางรอง ThumbMobile HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลนางรอง HealthServ
โรงพยาบาลกระสัง
140 ม.9 ถ.สุขาภิบาล ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4469 1033, 0 4469 1510
 
 โรงพยาบาลคูเมือง 101 ม.6 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4463 1977 โทร.0 4469 9030
 
โรงพยาบาลแคนดงเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 
159 ม.6 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4419 3117-8
 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
214 ม.2 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติจ.บุรีรัมย์
โทร.0 4462 8450-2
 
โรงพยาบาลชำนิ 
105 ม.8 ต.ชำนิอ.ชำนิจ.บุรีรัมย์
โทร.0 4460 9054-8
 
โรงพยาบาลโนนดินแดง 
125 ม.7 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4460 6247, 0 4460 6188
 
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
90 ม.10 ถ.หัวถนน-ดอนอะราง ต.โนนสุวรรณ
อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์โทร.0 4460 7140-1
 
โรงพยาบาลนาโพธิ์
 103 ม.8 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4469 9030
 
โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 
161 ม.1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4465 0317-9
 
 
โรงพยาบาลบ้านกรวด
 120 ม.3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4467 9088, 0 4467 9428
 
โรงพยาบาลประโคนชัย 
190 ม.3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์โทร.0 4467 0103, 0 4467 1357
 
โรงพยาบาลปะคำ
 96 ม.3 ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4465 4208-10 , 0 4464 6094
 
โรงพยาบาลพลับพลาชัย 
99 ม.1 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
โทร. 04460 8034, 0 4460 8026
 
โรงพยาบาลพุทไธสง 
240 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4468 9130-2
 
โรงพยาบาลละหานทราย 
155 ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4464 9029
 
โรงพยาบาลลำปลายมาศ 
41 ม.7 ถ.ลำปลายมาศ-นางรอง ต.ลำปลายมาศ
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4466 1242-3
 
โรงพยาบาลสตึก
 124/1 ม.7 ถ.นิคม-สมบูรณ์ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4468 1280
 
โรงพยาบาลห้วยราช 
5 ม.9 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4469 6015
 
โรงพยาบาลหนองกี่ 
124 ม.1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองกี่ อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4465 3314-6
 
โรงพยาบาลหนองหงส์ 
2 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4466 9028
 
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำปลายมาศ 
ม.7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี 
ม.3 ต.เมืองฝาก อ.เมืองบุรีรัมย์จ.บุรีรัมย์
 
สถานีอนามัยหนองหว้า ตำบลหนองแวง 
ม.4 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
 
สถานีอนามัยหนองตาเยา ตำบลหนองแวง
ม.5 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านหนองใหญ่
 ม.2 ต.บ้านหนองใหญ่อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
 

โรงพยาบาลนางรอง

692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบล นางรอง อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
โทร 044-633456 ถึง 67 (12คู่สาย)
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด