ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสระบุรี

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสระบุรี HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสระบุรี ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสระบุรี อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

 โรงพยาบาลแก่งคอย
 107 ม.8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรีโทร.0 3624 4433
 
โรงพยาบาลค่ายอดิศร
 54 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
โทร.0 3621 2172
 
 โรงพยาบาลดอนพุด
 100 ม.2 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
โทร.0 3638 5049
 
โรงพยาบาลบ้านหมอ 
141 ม.4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
โทร.0 3620 1171
 
โรงพยาบาลมวกเหล็ก
 419 ม.9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โทร.0 3634 1560
 
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 
60 ม.1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
โทร.0 3635 9134
 
โรงพยาบาลวิหารแดง 
200 ม.3 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
โทร.0 3637 7601
 
โรงพยาบาลเสาไห้
 33 ม.2 ต.เสาไห้อ.เสาไห้จ.สระบุรีโทร.0 3639 1267
 
โรงพยาบาลหนองแค
 115 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรีโทร.0 3638 0866
 
โรงพยาบาลหนองแซง 
59/1 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรีโทร.0 3639 9124
 
โรงพยาบาลหนองโดน 
64 ม.9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
โทร.0 3639 7111
 
เทศบาลต าบลหนองแค 
71 ถ.ระพีพัฒน์ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
โทร.0 3637 1334
 
เทศบาลเมืองสระบุรี 
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรีโทร.0 3626 7993
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด