ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี HealthServ.net

ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ VIP นวราชจักรี
ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ อาคาร 4
ห้องพักผู้ป่วยสามัญอาคาร 5
ห้องพักผู้ป่วยประกันสังคม

ห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ThumbMobile HealthServ.net
ห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี HealthServ
ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ อาคารนวราช
ประเภทห้อง ราคา
ห้องพิเศษเดี่ยว (VIP) 2500 บาท/วัน
ห้องพิเศษเดี่ยว (สูท) 4000 บาท/วัน
 
 
ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ อาคาร 4
ประเภทห้อง ราคา
ห้องพิเศษคู่ 1200 บาท/วัน
ห้องพิเศษเดี่ยว 1500 บาท/วัน
 
ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ อาคาร 5
 
ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ ห้องประกันสังคม
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด