ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ลงทะเบียนรับต้นกัญชาฟรี ได้แล้ว ที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร

ลงทะเบียนรับต้นกัญชาฟรี ได้แล้ว ที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร HealthServ.net

กรมวิชาการเกษตร เปิดตัว โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา 1 ล้าน และเปิดให้ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง แล้ววันนี้ - เงื่อนไข : จำกัดครัวเรือนละ 2 ต้น สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตรในแต่ละจังหวัด ตามที่อยู่บัตรประชาชน

ลงทะเบียนรับต้นกัญชาฟรี ได้แล้ว ที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ThumbMobile HealthServ.net
ลงทะเบียนรับต้นกัญชาฟรี ได้แล้ว ที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร HealthServ

ต่อเนื่องจากที่ รมช. เกษตร มนันยา ไทยเศรษฐ์ ได้ประกาศไว้ในงาน กัญชา 360 จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่ผ่านมาว่า กระทรวงเกษตรจะมีนโยบายส่งเสริมการปลูกกัญชาครัวเรือน โดยจะแจกต้นกล้า 1 ล้านต้น  สำหรับให้ประชาชนนำไปปลูกที่บ้าน นั้น


วันนี้ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัว โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์  และเปิดระบบการลงทะเบียน ออนไลน์ ให้ประชาชนที่สนใจต้องการรับต้นกล้ากัญชาไปปลูก สามารถลงทะเบียนได้แล้ว 


ลงทะเบียนได้ ตามลิงค์ นี้ [เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร] 


register.doa.go.th/guncha

เงื่อนไขการลงทะเบียน
 
  • จำกัดรับต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ครัวเรือน ต่อ 2 ต้น
  • ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)
  • สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน
  • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น
  • รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครอบคลุม 77 จังหวัด

** เมื่อลงทะเบียนแล้ว ตรวจสอบสิทธิ์รับต้นกล้ากัญชา กัญชง หลังจากลงทะเบียน 7 วัน ผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร **​


ติดต่อกรมวิชาการเกษตร สายด่วน: 1174


 


สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง


ท่านสามารถเลือกรับต้นกล้าได้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตรในแต่ละจังหวัด ตามที่อยู่บัตรประชาชน

 
# หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทร
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน 128 หมู่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 0 5468 2045
2 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 80 หมู่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290 0 5349 8536
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 193 ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 0 5368 4377
4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 205 หมู่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 0 5452 0550, 08 1764 5882
5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง 204 หมู่ 6 ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 0 5420 9760, 08 6924 8880
6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 65 หมู่ 6 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 0 5550 8987
7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 197 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 0 5568 1384
8 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 51 ม.3 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 08 9272 0061
9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000 042 532 586
10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 042 747157
11 ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 0 4289 1199
12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ตู้ ปณ.9 ปทจ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 0 4249 0936
13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 140 หมู่ 10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 0 4389 1338
14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 0 4375 8127
15 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 0 4581 4581
16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ 172 หมู่ 3 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 0 4552 5756
17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ 191 หมู่ที่ 4 บ้านแสงตะวัน ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 08 9946 7711
18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร 222 หมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 0 4575 6816-7
19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 401 หมู่ที่ 16 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0 4362 4161
20 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 268 หมู่ที่ 12 บ้านคำนกเปล้า ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 0 4595 9669, 0 4521 0422
21 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 0 5624 1019
22 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 150 ม.3 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0 3435 1486
23 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เลขที่ 3 หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 0 3455 2036 - 7
24 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 133 หมู่ 10 ตำบล เขาชะงุ้ม อำเภอ โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0 3224 0959
25 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง    
26 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร    
27 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎ์ธานี    
28 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต    
29 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง    
30 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง    
31 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช    
32 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี    
33 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล    
34 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง    
35 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เลขที่ 72 หมู่ 6 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 0 5317 0100
36 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 0 5531 3127
37 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 0 5547 9840
38 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร เลขที่ 13 หมู่ 6 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 0 5699 0035, 0 5699 0041
39 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี เลขที่ 231 หมู่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 0 4221 9915, 08 6450 7503
40 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 09 1834 2867
41 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร เลขที่ 95 ถนนเมืองใหม่ อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 0 4261 1439
42 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เลขที่ 343 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260 0 4326 2380, 0 4326 1504
43 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา เลขที่ 196 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 0 4400 9967 - 8
44 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ เลขที่ 79 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 09 9029 9620
45 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เลขที่ 12/19 หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 0 2520 5149
46 ศูนย์บริการกัญชง กัญชา เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 1174
47 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เลขที่ 176 หมู่ 5 ตำบล เขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 0 5651 0752
48 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เลขที่ 522 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 0 5640 5080
49 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 0 3552 8255
50 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตเพชรบุรี เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 0 3277 2853
51 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 0 3813 6259
52 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี เลขที่ 100 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 0 3721 0261
53 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี เลขที่ 35 หมู่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 08 2217 2860
54 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 0 7569 4217
55 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา เลขที่ 52 หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 0 7646 1180, 0 7646 1180
56 ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 08 9733 8823
57 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส หมู่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 0 7365 1160
58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา เลขที่ 114 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 0 7327 4451
59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังใหม่ ชั้น4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 0 2580 7355
60 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 114 ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 0 5309 3361
61 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 0 5570 5046
62 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 679 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 0 5448 2355
63 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 65/14 หมู่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 0 4231 6701-2
64 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 331 ม. 5 ถ.บึงกาฬ - นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 0 4249 0712, 0 4249 0713
65 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎ์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 0 3951 1589
66 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 200/10 หมู่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 0 3846 7254
67 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 0 3742 5037
68 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 16/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 0 3641 1008
69 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 1/333 ถนนสันคูเมือง ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 0 3731 1300, 0 3731 2557
70 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 20 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000 0 3621 1052 , 0 3621 2842
71 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5/22 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 0 3524 3702
72 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 50 ถ.อ่างทอง - สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 0 3566 1021
73 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 31/4 หมู่6 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 0 3652 1336
74 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 977 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 0 2183 1012 - 15
75 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 18/1 ซอยบางประจัน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 0 3471 1517, 0 3471 2747
76 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร    
77 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด