ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาล ป. แพทย์ ประกาศรับสมัครงาน

โรงพยาบาล ป. แพทย์ ประกาศรับสมัครงาน Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาล ป. แพทย์ ประกาศรับสมัครงาน ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 รับสมัครหลายระดับวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ป.ตรี ปวส. ม.6 ม3 ดูตำแหน่งที่เปิดรับได้ที่นี่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน และอื่นๆ ได้ที่ เบอร์โทร.044-234-999 ต่อ 8223 แผนกทรัพยากรบุคคล


วุฒิปริญญาตรี

พยาบาลวิชาชีพ
IPD
OPD
ER
OR
นักเวชสถิติ
นักโภชนาการ
เจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ Call Center
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์รายได้ (สาขาเทคโนโลยีสารนเทศ)


 
วุฒิปวส. ขึ้นไป
 
ㆍ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
ㆍ เจ้าหน้าที่ธุรการ (แผนกการตลาด)


 
วุฒิม.6

ㆍ พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (ER / OPD / IPD) จำนวน 3 อัตรา
ㆍ พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (เปล) จำนวน 1 อัตรา
ㆍ เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา (มีประกาศนียบัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน)วุฒิม.3
 
ㆍ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
ㆍ แม่บ้าน จำนลุน 1 อัตรา
ㆍ แม่ครัว จำนวน 3 อัตรา
ㆍ เจ้าหน้าที่ซักรีด (ตัด-เย็บ) จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาล ป. แพทย์ ประกาศรับสมัครงาน HealthServ
โรงพยาบาล ป. แพทย์ ประกาศรับสมัครงาน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด