ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

สถานพยาบาลในระดับสูง
 
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
โรงพยาบาลลำปาง
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
 
 
สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย)
 
คลินิกเวชกรรมชุมชนใกล้หมอ
200 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทร.0 5320 0002 
 
คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1 
227 ม.12 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร.08 4040 1881
 
หมอเจษฎาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 
435/7-8 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5383 4158 
 
คลินิกหมอเทิดศักดิ์เวชกรรม
167 ม.11 ถ.แม่มาลัย-ปาย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5384 2576
 
หมอสมศักดิ์-หมอยุพาคลินิกด้านเวชกรรมคอ หู จมูก และศัลยกรรม
267/1 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5331 1425
 
คลินิกเวชกรรมหมอสัมพันธ์ 
280 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5382 6524
 
คลินิกหมอโอภาส คลินิกแฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช
41 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5334 1152-3 
 
ต้นเปาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม
149 ม.2 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทร.08 9633 6871
 
คลินิกด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวินัยศักดิ์
632/1 ม.14 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5331 1339
 
ใกล้หมอ สหคลินิก 
97 อาคารศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ลำพูนใกล้หมอ ชั้น 1 ห้องที่ J 1-1
ม.13 ต.มะเขือแจ้อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร.06 5459 8546
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด