ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางบริการทางการแพทย์ คลินิกและห้องตรวจ โรงพยาบาลกลาง [2567]

ตารางบริการทางการแพทย์ คลินิกและห้องตรวจ โรงพยาบาลกลาง [2567] Thumb HealthServ.net
ตารางบริการทางการแพทย์ คลินิกและห้องตรวจ โรงพยาบาลกลาง [2567] ThumbMobile HealthServ.net

ตารางแพทย์ออกตรวจ โรงพยาบาลกลาง 1) ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกลาง 2) อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น1 3) คลินิกทันตกรรม ชั้น3 4) ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น3 5) ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก ชั้น 1 6) ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น2 7) ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น2 8) ห้องตรวจจักษุแพทย์ ชั้น3 9) ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก ชั้น3 10) ห้องตรวจสูติกรรม ชั้น3

 โรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงขนาด 500 เตียง สังกัดสำนักการแพทย์ กทม. สอบถามปัญหาสุขภาพ Add line @klang โทร 02-2208000


การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกลาง

ห้องตรวจอายุรกรรม
 
-  อายุรกรรมทั่วไป จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00  น.
- คลินิกเพื่อนวันจันทร์ จันทร์ 13.00-15.00  น.
- คลินิกวัณโรคปอด จันทร์ 13.00-15.00  น.
- คลินิกมะเร็ง อังคาร 13.00-15.00  น.
- คลินิกผิวหนัง อังคาร/พฤหัส 13.00-15.00  น.
- คลินิกประสาทวิทยา (นัด) พฤหัส 08.00.-12.00 น.
- คลินิกโรคหัวใจ พฤหัส 13.00 -15.00 น.
- คลินิกโรคไต พฤหัส 13.00 -15.00 น.
- คลินิกสุขภาพจิต จันทร์/พุธ 08.00 -12.00 น. ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
- คลินิกส่งเสริมสุขภาพทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00–12.00 น.
- คลินิกจิตเวช (ทุกพฤหัสที่ 1 และ 3 ของเดือน)  10.00–12.00 น.

 
ห้องตรวจศัลยกรรม
 
- ศัลยกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00–12.00 น.
-  ศัลยกรรมปัสสาวะ จันทร์ / พุธ 08.00-12.00 น. พฤหัส – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
-  ศัลยกรรมตกแต่ง อังคาร 08.00-12.00 น.
-  ศัลยกรรมทรวงอก จันทร์ / ศุกร์ 08.00-12.00 น.
-  ศัลยกรรมประสาท ศุกร์ 08.00-12.00 น.

 
ห้องตรวจตา หู คอ จมูก
 
- คลินิกจักษุวิทยา จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกจอประสาทตา (นัด) พุธ 13.00-15.00 น.
- คลินิกวัดแว่นตา ศุกร์ 13.00-15.00 น.
-  คลินิก หู คอ จมูก จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.

 
ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
- คลินิกสูติกรรม จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกนรีเวชกรรม จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จันทร์ 13.00-15.00 น. ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกปรึกษามีบุตรยาก จันทร์ 13.00-15.00 น.
- คลินิกส่งเสริมสมรรถภาพสตรีวัยทอง อังคาร 13.00-15.00 น.
- คลินิกหลังคลอด พุธ 13.00-15.00 น.
- คลินิกวางแผนครอบครัว พฤหัสฯ 13.00-15.00 น.
- คลินิกธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ ศุกร์ 13.00-15.00 น.

 
ห้องตรวจทันตกรรม
 
- คลินิกทันตกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกรักษารากฟัน จันทร์ 08.00-12.00 น.
- ทันตกรรมสำหรับเด็ก อังคาร 08.00-12.00 น.
- ทันตกรรมประดิษฐ์ พุธ 08.00-12.00 น.
- ศัลยกรรมช่องปาก พฤหัส 08.00-12.00 น.
- ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) ศุกร์ 08.00-12.00 น.

 
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
- กุมารเวชกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00 น.
- คลินิกสุขภาพเด็กดี พุธ 13.00-15.00 น.
- คลินิกทารกแรกเกิด อังคาร 13.00-15.00 น.
- คลินิกโรคภูมิแพ้ (ทุกอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน) 13.00-15.00 น. หน่วยเวชกรรมฟื้นฟู
 
- กายภาพบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 08.00-11.30 น.
- คลินิกฝังเข็ม จันทร์ – พฤหัส 09.00-11.30 น.
- กิจกรรมบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 08.00-11.30 น.
- กายอุปกรณ์ จันทร์ – ศุกร์ 08.00-11.30 น.

 
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
นิติเวชวิทยา จันทร์ – ศุกร์ 08.00-16.00 น.
ศัลยกรรมกระดูก จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00น.

 

คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลกลาง วันจันทร์ – ศุกร์

เครียด เศร้า กังวลใจ ทุกปัญหากวนใจ เรายินดีให้บริการ คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลกลาง ให้บริการ - ประเมินคัดกรอง - การวินิจฉัยโรคและการบำบัดรักษา - การส่งต่อและติดตาม - ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ - การวางแผนการรักษาและช่วยเหลือ เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. และช่องทางออนไลน์ เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลกลาง เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์

แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลกลาง ให้บริการ  ฝังเข็ม  ฝังเข็ม (ติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า)  ครอบแก้ว  กัวซา  รมยา เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 220 8000 ต่อ 22120

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกลาง เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกลาง เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดให้บริการในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.
เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น.
(นอกเวลาราชการ จะเป็นระบบนัดเท่านั้น)

เปิดให้บริการ ดังนี้
1. ตรวจวินิจฉัยโรคทางแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนไทยประยุกต์/แพทย์แผนจีน
2. นวดหัตถบำบัด
3. ประคบสมุนไพร
4. นวดหัตถบำบัด + ประคบสมุนไพร
5. อบสมุนไพรทั่วร่างกาย
6. ดูแลมารคาหลังคลอด
7. คลินิกแพทย์แผนไทยใส่ใจเข่าเสื่อม
8. คลินิกสักยาน้ำมันสมุนไพร
9. ปรับกระดูก
10. บ่งต้อหนามหวานด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
11. ศาสตร์การแพทย์แผนจีน
12. จ่ายยาสมุนไพรตามอาการ โดยแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ /แพทย์แผนจีน
13.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา
1. ยืนบัตรลงทะเบียนเข้ารับการรักษา ตรงเวชระเบียนทุกครั้ง
2. ชำระค่าบริการทางการแพทย์ ตามสิทธิ
3. ลงทะเบียนคัดกรอง แจ้งชื่อ – สกุล ก่อนเข้ารับการรักษา
4. พบแพทย์ ตรวจวินิจฉัย
5. เข้ารับการรักษา
6. ชำระค่ารักษา
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
โทร 02-220-8000 ต่อ 22120 , 22121 หรือ 095-625-9882 

หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลกลาง ตรวจอัลตราชาวด์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลกลาง ให้บริการ 
• ตรวจอัลตราชาวด์ความผิดปกติของทารกในครรภ์ ในรูปแบบ 2 มิติ(2D) และ 4 มิติ(4D)
• ตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ชินโดรม (Down syndrome) ของทารกในครรภ์ ด้วยวิธีการตรวจQuadruple test, NIPT
• ให้คำปรึกษาความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์ และคู่สมรส
• ตรวจคัดกรองและให้การป้องกันความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด
• ประเมินความเสี่ยงและให้การป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษ ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
• ตรวจติดตามสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีโรคทางอายุรกรรมขณะตั้งครรภ์
 
วันเวลาการเปิดให้บริการ 
  • ตรวจอัลตราชาวด์ทารกในครรภ์ขั้นพื้นฐาน แบบ 2 มิติ (2D) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-12:00 น.
  • ตรวจอัลตราชาวด์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ อัลตราชาวด์ แบบ 4 มิติ (4D) และให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 13:00-15:00 น.
 
ติดต่อสอบถาม 02-220-8000 ต่อ 10350 

ศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดี โรงพยาบาลกลาง อาคารทัช บิลดิ้ง ชั้น 1 เขตห้วยขวาง

ศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดี โรงพยาบาลกลาง อาคารทัช บิลดิ้ง ชั้น 1 เขตห้วยขวาง
เปิดบริการในวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 8.00 -16.00 น. ให้บริการ
✅ ตรวจคัดกรองสุขภาพ
✅ ปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
✅ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
✅ เจาะเลือด
✅ รับยา
✅ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
✅ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 
          ศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดี (Health Tech) เป็นคลินิกรูปแบบใหม่ ที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพพื้นฐานและการตรวจเชิงรักษาแบบปฐมภูมิด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาพก่อนการเจ็บป่วย พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขให้ง่ายขึ้น รวดเร็ว สะดวกสบายใกล้บ้าน ทราบผลตรวจได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจง่าย ผ่าน Moblie Application อีกทั้งยังเป็นการลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ ลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้โรงพยาบาลสู่การเป็น Digital Healthcare Hospital ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 

การขอประวัติการรักษา

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด