ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แลปมาตรฐาน ISO ตรวจ CBC THC สารตกค้าง-ปนเปื้อน ในกัญชา-กัญชง เปิดบริการแล้ว

แลปมาตรฐาน ISO ตรวจ CBC THC สารตกค้าง-ปนเปื้อน ในกัญชา-กัญชง เปิดบริการแล้ว HealthServ.net
แลปมาตรฐาน ISO ตรวจ CBC THC สารตกค้าง-ปนเปื้อน ในกัญชา-กัญชง เปิดบริการแล้ว ThumbMobile HealthServ.net

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 ตรวจอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชากัญชง ปริมาณสารสำคัญ THC CBD รวมทั้งการตรวจสารตกค้างและสารปนเปื้อน ในตัวอย่างกัญชากัญชงสดและแห้ง ยาตำรับแผนไทย ยาสมุนไพร สารสกัดกัญชากัญชง และน้ำมันกัญชากัญชง

แลปมาตรฐาน ISO ตรวจ CBC THC สารตกค้าง-ปนเปื้อน ในกัญชา-กัญชง เปิดบริการแล้ว HealthServ
 
 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของประเทศ ได้ให้บริการ และผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง ตรวจปริมาณสารสำคัญ THC (Tetrahydrocannabinol) THC content และ CBD (Cannabidiol) รวมทั้งการตรวจสารตกค้างและสารปนเปื้อน ในตัวอย่างกัญชากัญชงสดและแห้ง ยาตำรับแผนไทย ยาสมุนไพร สารสกัดกัญชากัญชง และน้ำมันกัญชากัญชง
 
 
นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อว่า ห้องปฏิบัติการสามารถรองรับความต้องการตรวจวิเคราะห์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง ในกลุ่มอาหารมากถึง 11 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธัญชาติสำหรับอาหารเช้า ผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดไม่หวาน ผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดหวาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเมล็ดกัญชง เครื่องดื่มจากธัญชาติ ขนมขบเคี้ยวที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก ขนมขบเคี้ยวที่มีถั่วเป็นส่วนประกอบหลัก ผลิตภัณฑ์อิมัลชันประเภทน้ำในน้ำมันสำหรับใช้ทาหรือป้าย สลัดและผลิตภัณฑ์ทาแซนวิช ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และน้ำมันจากเมล็ดกัญชง ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชา กัญชงทางการแพทย์ ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชากัญชงทุกระดับ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชสมุนไพรไทย กัญชากัญชงอีกด้วย
 
 
“ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการส่งตัวอย่างและอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ฯ ได้ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99965 และ 99968 หรือที่เว็บไซต์ http://ossc.dmsc.moph.go.th” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว
แลปมาตรฐาน ISO ตรวจ CBC THC สารตกค้าง-ปนเปื้อน ในกัญชา-กัญชง เปิดบริการแล้ว HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด