News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
รู้ไว้ได้ประโยชน์ : จะประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ ต้องขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาต ด้วยนะ HealthServ.net
รู้ไว้ได้ประโยชน์ : จะประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ ต้องขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาต ด้วยนะ HealthServ.net

ประชาชนต้องรู้ กฏหมายบังคับใช้ตั้งแต่ 27 มกราคม ปี 2564 ว่าสถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย เนอร์เซอรี่ โฮมแคร์ ต้องขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาต ประกอบการ ที่ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมทั้งผู้ให้บริการ ผู้ดำเนินการ ก็ต้องมีการรับรองด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากจะใช้บริการที่แห่งใด ก็ควรต้องสอบถามถึงใบอนุญาตด้วยนะ สายด่วน 1426 กรม สบส. โทรฟรีทุกเครือข่าย ในวันและเวลาราชการ


การขออนุญาต/ขึ้นทะเบียนประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง

ลักษณะของกิจการฯ

  1. การดูแลผู้สูงอายุฯ ระหว่างวัน โดยไม่มีการพักค้างคืน
  2. การดูแลผู้สูงอายุฯ โดยจัดให้มีที่ พำนักอาศัย
  3. การดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุฯโดยมีการ พักค้างคืน
 

การขออนุญาตประกอบกิจการ

  • รายเก่า รายเก่า ที่เปิดกิจการอยู่ก่อน 27 ม.ค. 2564 ให้ยีนคำขอภายใน 25 ก.ค. 2564
  • รายใหม่ ต้องมีใบอนุญาตก่อนถึงจะสามารถเปิดกิจการได้
 

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต

 
ผู้ให้บริการ
ที่สามารถขึ้นทะเบียนได้
 
  • ผู้ที่จบและมีวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุฯ ไม่น้อยกว่า 420 ชม.ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ ให้ขึ้นทะเบียน ภายใน 5 ก.ค. 2564
  • ผู้ที่เริ่มเรียน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุฯ ไม่น้อยกว่า 420 ชม. ก่อนกฎหมายบังคับใช้และได้รับวุฒิหลัง 7 ม.ค. 2564 ให้ขึ้นทะเบียน ภายใน 6 ม.ค. 2565
  • ผู้ที่จบหลัง 2 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป ต้องจบหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชม.จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรม สบส.เท่านั้น จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้
 
 
 
ผู้ดำเนินการ

ต้องจบหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุๆ 130 ชม. จากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการรับรอง
 
สมัครสอบ ประเมินความรู้ความสามารถ จากกรม สบส. โดยคะแนนผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
สายด่วน 1426 กรม สบส.
โทรฟรีทุกเครือข่าย ในวันและเวลาราชการ
 
สามารถขออนุญาต/ขึ้นทะเบียนได้ที่
www.esta.hss.moph.go.th
รู้ไว้ได้ประโยชน์ : จะประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ ต้องขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาต ด้วยนะ HealthServ
รู้ไว้ได้ประโยชน์ : จะประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ ต้องขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาต ด้วยนะ HealthServ
รู้ไว้ได้ประโยชน์ : จะประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ ต้องขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาต ด้วยนะ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง