SEX กับโรคหัวใจ

Jun 11, 2020 2,396

เพศสัมพันธ์กับโรคหัวใจ

เพศสัมพันธ์เป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ การมีข้อจำกัดในการมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากความเจ็บป่วยอาจก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสุขภาพร่างกาย และจิตใจของทั้งผู้ป่วย และคู่สมรส และอาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตครอบครัว ส่วนตัว และสังคมส่วนรวม จากการศึกษาและการวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคหัวใจมีปัญหาเพศสัมพันธ์ 30 – 40% โดยเกิดจาก

1.ผลกระทบโดยตรงจากโรคหัวใจเองที่พบบ่อย คือ เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกขณะออกแรงทำให้เกิดความกลัวไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์
2.มีความรู้สึกผิด ๆ เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
3.มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค ทำให้ความรู้สึกเรื่องเพศลดลง

การมีเพศสัมพันธ์เป็นของ ต้องห้าม หรืออันตราย หรือไม่ ต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ

การมีเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยโรคหัวใจไม่ใช่สิ่งต้องห้าม ไม่ใช่อันตราย แต่เป็นสิ่งที่ควรระวังเท่านั้น ถ้าผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรคของตนเองรวมทั้งมีสภาพจิตใจที่ปกติประกอบกับความร่วมมือของคู่สมรส

การเตรียมร่างกาย และจิตใจ

การฝึกการออกกำลังที่เหมาะสมภายหลังเกิดโรคหัวใจ (ตามคำแนะนำของแพทย์) นอกจากาจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้รวมทั้งลดอาการไม่สบายที่อาจเกิดขึ้นได้

วิธีที่จะขจัดความกลัว ก็ต้องปรึกษาหารือกับแพทย์ที่รักษา (ทั้งคู่สมรส และตัวผู้ป่วย) ถึงวิธีที่ปลอดภัยรวมทั้งการกินยาอย่างเคร่งครัด ยาบางอย่างอาจใช้เพื่อป้องกันอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ยาขยายหลอดเลือด

ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าตนเองพร้อม หรือแข็งแรงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้

1.จิตใจ มีความรู้สึกต้องการร่วมเพศ กับมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ (ผู้ชาย) อย่างมาก โดยเฉพาะในตอนเช้า หรืออาจเคยมี “ฝันเปียก” ไม่มีความกลัวหรือความวิตกกังวล
2.ร่างกาย ท่านอาจค่อย ๆ ลอง “สำเร็จความใคร่” ด้วยตนเองไปก่อนเพื่อความความมั่นใจ และทดสอบความแข็งแรง

ท่านสามารถออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์โดยไม่มีอาการของโรคหัวใจ
ผลจากการวิจัยของแพทย์ในอเมริกา พบว่าการร่วมเพศจะทำให้หัวใจทำงานหนักเท่า ๆ กับ
1.เดินขึ้นขั้น 2 ของตึกหรือบ้านได้อย่างคล่องแคล่ว
2.เดินเร็ว ๆ รอบ ๆ บ้าน
3.การทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ
4.ถ้าเป็นวิชาการขึ้นหน่อย คือกำหนดการออกแรงจนหัวใจเต้น 120 ครั้ง/นาที หรือความดันโลหิตสูง 180/100 ม.ม. ปรอท อยู่นาน 10 วินาที โดยไม่มีอาการทางหัวใจ

การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของผู้ป่วยโรคหัวใจ

1.ร่วมกับคู่สมรสของตนเอง และคู่สมรสร่วมมือด้วย
2.สถานที่ที่คุ้นเคย มิดชิด
3.เวลาที่เหมาะสม คือ เวลาเช้ามือหลังจากร่างกายได้หลับนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่มาแล้ว ถ้าเป็นเวลาค่ำก็ควรเป็นหลังอาหารมื้อเย็น อย่างน้อย 2 ชั่วโมง และไม่ดื่มจานเมามาย
4.มีการปลุกร้าอารมณ์กันก่อนให้เต็มที่เพื่อเป็นการเตรียมหัวใจให้ค่อย ๆ ปรับตัว
5.ท่าของการร่วมเพศ ควรเป็นท่าสบาย ๆ ธรรมชาติไม่ให้ผู้ป่วยอึดอัดเจ็บปวดหรือออกแรงมาก คู่สมรสควรจาช่วยให้หรือออกแรงมากกว่า
6.ร่วมเพศทางช่องทางของคนปกติ
7.อย่าลืมกินยารักษาโรคหัวใจตามคำแนะนำของแพทย์ บางครั้งสำหรับบางคนแพทยาจะแนะนำยากินหรือยาอมใต้ลิ้นก่อนการร่วมเพศ แต่เนื่องจากความต้องการทางเพศอาจไม่แน่นอนว่า เมื่อใด อย่างน้อยท่านควรกินยาตามมื้อที่กำหนดไว้เสมอ ๆ

ข้อหลีกเลี่ยงก่อนมีเพศสัมพันธ์

1.อาหารมื้อหนัก โดยเฉพาะงานเลี้ยงที่มีการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ถ้าต้องการควรรอหลังมื้ออาหารอย่างน้อย 2 ชั่งโมง
2.ออกแรงหรือออกกำลังกายจนเหนื่อยมาก่อน หรือมีความเครียดมากมาก่อน
3.การร่วมเพศบุคคลที่ไม่ใช้คู่สมรสอายุแตกต่างกันมาก ๆ
4.ท่าร่วมเพศผิดธรรมชาติ เช่นท่าทางทวารหนัก จะเพิ่มความเคียด ความตื่นเต้นแก่หัวใจมากเกินไป
5.ความรีบร้อนบรรยากาศไม่ดี สถานที่ไม่ดี อุณหภูมิร้อน หรือหนาวเกินไป

อาการผิดปกติ ระหว่าง หรือหลังการร่วมเพศ

มีความจำเป็นที่ท่านควรสังเกตอาการของตนเองขณะหรือหลังการร่วมเพศ เพื่อที่จะช่วยเหลือตนเอง หรือแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อรักษา และการป้องกันอาการผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดอันตราย อาการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มักเกิดหลังการร่วมเพศใหม่ ๆ
1.หัวใจเต้นเร็ว หรือรู้สึกใจสั่นอยู่นานกว่า 10 นาที
2.หายใจหอบเร็ว หรือหายใจลำบาก อยู่นานกว่า 10 นาที
3.มีอาการเจ็บแน่นกลางอกเหมือนอย่างที่เคยเป็น แต่รุนแรงกว่า
4.นอนหงายไม่ได้ เพราะมีอาการต่าง ๆ ดังที่กล่าวข้างต้น
5.อ่อนเพลียมาก เวียนหัวจะเป็นลม เหงื่อออกมากตัวชื้น

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการผิดปกติ

1.นอนพักอยู่กับเตียง อย่าเพิ่งรีบลุกเดินหรือถ้าจำเป็นก็ค่อย ๆ เคลื่อนไหว ถ้าพอจะมีออกซิเจนอยู่กับบ้านก็ใช้ดมเลย
2.ใช้ยาอมใต้ลิ้น หรือยาพ่นใต้ลิ้น ถ้าอาการต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ดีขึ้น อม หรือพ่นซ้ำอีกในทุก 5 – 10 นาที ถ้าซ้ำสองสามครั้งแล้วไม่ดีขึ้น ควรรีบไปโรงพยาบาลใกล้เคียง หรือ โรงพยาบาลที่เคยไปรับการรักษา
3.ในโอกาสพบแพทย์ที่รักษาโรค ควรขอคำแนะนำ

สรุป

การมีเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยโรคหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นชนิดใด ถ้าร่างกายยังแข็งแรงพอสมควร คู่สมรสร่วมมือดีและขอคำแนะนำจำแพทย์แล้ว โอกาสที่จะเกิดอันตรายน้อยมาก และโอกาสถึงตายเกือบไม่มี อย่างไรก็ตามผู้ป่วยไม่ควรมีเพศสัมพันธ์บ่อยเกินไป คนอายุ 40 ปีขึ้นไปควรมีเพศสัมพันธ์ประมาณสัปดาห์ละไม่เกิน 1 - 2 ครั้ง

•ขอย้ำอีกครั้งว่า ความปลอดภัยของท่านขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ การร่วมมือของบคู่สมรส และความไม่ประมาท

จากเอกสารเผยแพร่ รพ.พระมงกุฎ

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com