ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ไทยกระตุ้นนานาชาติ ร่วมมือสู้โลกร้อน บนเวที COP27 อียิปต์

ไทยกระตุ้นนานาชาติ ร่วมมือสู้โลกร้อน บนเวที COP27 อียิปต์ HealthServ.net

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถ้อยแถลง ในการประชุมระดับสูงของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP27 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบเชิงลบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประเทศไทยได้เร่งดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้งนี้ "การร่วมมือร่วมใจ จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้"

ไทยกระตุ้นนานาชาติ ร่วมมือสู้โลกร้อน บนเวที COP27 อียิปต์ ThumbMobile HealthServ.net
ไทยกระตุ้นนานาชาติ ร่วมมือสู้โลกร้อน บนเวที COP27 อียิปต์ HealthServ
 
แถลงการณ์บนเวที COP27 

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ขอกล่าวสวัสดีท่านประธาน องค์คณะ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ณ ที่นี้ "สวัสดีครับ"
 
ก่อนอื่น ข้าพเจ้าขอใช้โอกาสนี้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลอียิปต์ เจ้าภาพงานประชุม COP27 ครั้ง และขอชื่นชมในการเป็นเจ้าภาพอันยอดเยี่ยม ณ เมืองชาร์ม เอล ชีค แห่งนี้
 
ประเทศไทยเชื่อมั่นอย่างที่สุด ว่าการประชุม ณ ประเทศอียิปต์ ในครั้งนี้ จะเป็นการประชุม COP ที่ประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งความก้าวหน้าในเชิงปฏิบัติได้ต่อไป ข้าพเจ้าขอเรียนท่านประธานครับว่า นับตั้งแต่การประชุม COP26 ที่ผ่านมา ประเทศไทย ได้เดินหน้าและลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระทั่งมาถึงการประชุม COP27 ครั้งนี้ เรามาพร้อมกับเป้าหมายที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น เราจะเดินหน้าแผนความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NDC - Nationally Determined Contribution) ให้อยู่ในระดับ 40% ภายในปี 2030 ด้วยการสนับสนุนจากนานาชาติ
 
ประเทศไทย มุ่งมั่นจะเอาชนะปัญหาโลกร้อนเฉกเช่นเดียวกับนานาประเทศ แบบอย่างและรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงวางไว้ เป็นแนวทางอย่างดีในการนำมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาแห่งความอ่อนไหวเปราะบางต่อภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงเช่นปัจจุบัน
 
 
ไม่เพียงเท่านั้น ประเทศไทยวางแผนสำหรับการผลักดันเศรษฐกิจทิศทางใหม่ BCG อันได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และกระบวนพัฒนานี้ กำลังเดินหน้าไปในทุกภาคของอุตสาหกรรมด้วยอัตราเร่ง เพื่อเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานยนต์ลงให้ได้ 30% ภายในปี 2030 ขณะที่เพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนขึ้นมาให้ถึงระดับ 50% ในปี 2050 และสนับสนุนเชิงธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี  2040 
 
เราสนับสนุนส่งเสริมการใช้ซีเมนต์ทางเลือกใหม่ๆ ระบบหล่อเย็นของอุตสาหกรรม ทดลองระบบเกษตรทางเลือกที่ใช้เทคโนโลยี ตั้งเป้าจะเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นเป็น 55% เพื่อลดระดับคาร์บอนลงให้ได้ภายในปี 2057 
 
ไม่เพียงความร่วมมือกับนานาประเทศที่เราแสวงหาอยู่เสมอ ประเทศไทยยังได้เดินหน้าแผนแม่บทในการจัดการเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นไปตามแนวทางตามบทบัญญัติ 6.2 ของอนุสัญญาความตกลงปารีส (Paris agreement) นับเป็นประเทศในกลุ่มผู้นำที่ปฏิบัติตามแนวทางนี้เลยทีเดียว
 
 
ท่านประธานที่เคารพ ประเทศไทยเชื่อมั่นอย่างที่สุดว่า การมาประชุมพบปะกันในครั้งนี้ จะไม่เพียงแค่การพูดคุย แต่จะเกิดผลในทางปฏิบัติในมิติและโดยทันที ข้าพเจ้าศรัทธาในพลังของมนุษยชาติที่จะกำหนดอนาคตของเราเองอย่างมีสติบนสำนึกการมีส่วนร่วม ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันจะช่วยให้เราพิชิตศัตรูที่เกิดจากน้ำมือเราได้ 
 
ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษ ความร่วมมือเท่านั้นที่จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้  ขอบคุณครับ 
ไทยกระตุ้นนานาชาติ ร่วมมือสู้โลกร้อน บนเวที COP27 อียิปต์ HealthServ
Speech 

by Mr. Varavud Silapaarcha
Ministry of Natural Resources and Environment, MNRE


Mr. President, Excellencies, distinguish delegates, very good morning and "Sawasdee Krub" 
 
First of all, allow me to begin by congratulating the government of Egypt as they take on the role of COP27 presidency and extend out sincere appreciation to the hosting of the conference here in spectacular Sharm El Sheikh.
 
 
Thailand strongly believes that as the world convenes here in Egypt we will have a progressive and successful COP. Mr. President, since COP26, Thailand has walked the talk, turning words into actions. We arrive a COP27 with our revised LT LED with 2050 carbon neutrality and 2065 net zero emissions target as well as an enhanced NDC aiming to reduce 40% of our emission by 2030 of course with international support.
 
 
Thailand is in the fight against adversed impact of climate change just like the rest of the world. That the sufficiency philosophy economy pioneered by his late king Rama the ninth has been the core guiding principle of the development of our national adaptation plan, particularly to promote climate resilient communities. 
 
Moreover,  Thailand is actively promoting the bio circular green economic model and as the host of Apec, we are optimistic that the bangkok’s goals on BCG economy will be the key outcome that helps to synergize cooperation for sustainable growth, climate action, biodiversity conservation and waste management. 
 
Mr. President, no one is spared from climate induced disasters. In response, we have accelerated our mitigation actions in all sectors. We aim to increase the production of zero emission vehicles to 30% by 2030, the shares of renewable electricity generation by at least 50% by 2050 and support the commercialization of carbon dioxide removal technologies before 2040.
 
 
We are also promoting substitutions in cement and cooling industries and piloting on alternative rice farming technique. We also aim to increase our forest area to 55% to boost our carbon sink by 2057. I mean while to explore the cooperative approaches,  Thailand has prepared the national guidelines and mechanisms on carbon credit management and we are one of the world first’s countries to practice it’s most article 6.2 of the Paris agreement.
 
Mr. President Thailand firmly believes that we have gathered here to do more than just talk, we need actions on all front and we do need it now. And I truly believe in humanity to consciously and collectively define our future. I am confident that working together we will be able to fight against this common enemy we are self-created. And only together, ladies and gentlemen shall the impossible become possible thank you very much. Kob Kun Krub (Thank you in Thai word) 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด