ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปาง มี.ค.-เม.ย. 66

ตารางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปาง มี.ค.-เม.ย. 66 Thumb HealthServ.net
ตารางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปาง มี.ค.-เม.ย. 66 ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ ต.พระบาท ต.ชมพู ต.ปงแสนทอง และ ต.กล้วยแพะ ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 054-224-168 หรือ 054-225967 ต่อ 107

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้ง 4 ตำบล ณ สถานที่ในชุมชน 

ทุกวันที่ปฏิบัติงานนอกจากจะบริการที่จุดนัดหมายแล้วทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกการให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านให้สุนัขและแมวที่บ้าน หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่สามารถเอามารับบริการฉีดวัคซีนที่จุดนัดหมายได้

สามารถติดตามวันและเวลาการลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแต่ละชุมชนได้  ทาง เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

*ภาพจาก เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ตารางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปาง มี.ค.-เม.ย. 66 HealthServ
ตารางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปาง มี.ค.-เม.ย. 66 HealthServ
ตารางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปาง มี.ค.-เม.ย. 66 HealthServ
ตารางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปาง มี.ค.-เม.ย. 66 HealthServ
ตารางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปาง มี.ค.-เม.ย. 66 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด