ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผู้ป่วยบัตรทองรพ.ตากสิน รับยาใกล้บ้าน 11 ร้าน ที่ร่วมโครงการ สะดวกสุดๆ

ผู้ป่วยบัตรทองรพ.ตากสิน รับยาใกล้บ้าน 11 ร้าน ที่ร่วมโครงการ สะดวกสุดๆ Thumb HealthServ.net
ผู้ป่วยบัตรทองรพ.ตากสิน รับยาใกล้บ้าน 11 ร้าน ที่ร่วมโครงการ สะดวกสุดๆ ThumbMobile HealthServ.net

[update] เพิ่มจำนวนร้านยาร่วมโครงการเป็น 11 ร้าน ในโครงการรับยาใกล้บ้านร่วมกับโรงพยาบาลตากสิน เพื่อเพิ่มความสะดวกลดแออัด ลดการรอคอย สำหรับสำหรับผู้ป่วยบัตรทองตามเงื่อนไข ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการรับยา ณ ร้านยาเหล่านี้ โปรดติดต่อ ห้องจ่ายยานอก โทร 02-4370123 ต่อ 1150 ตรวจสอบรายชื่อ 11 ร้านยาได้จากรายชื่อด้านล่างนี้

โครงการ รับยาใกล้บ้าน Model 3 ของรพ.ตากสิน เพื่อให้ผู้ป่วยบัตรทองของรพ.ตากสิน สามารถเข้ารับยาได้ที่ร้านยา ใกล้บ้าน ซึ่งขณะนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 11 แห่งแล้ว 

เป็นความสะดวกอย่างที่สุด สำหรับผู้ป่วย ที่จะได้ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องไปเฉพาะที่โรงพยาบาลเท่านั้น สามารถเลือกวันที่สะดวกไปรับยาได้เอง ประหยัดเวลาเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สะดวกกับญาติในการพาไปรับยา สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมด้วยตัวเอง ญาติไม่ต้องลางาน ไม่ต้องไปรอคิว 

 
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการรับยาใกล้บ้าน
 
 1. สิทธิประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
 2. โรคความดันโลหิตสูง (ระดับความดัน < 140/90 และไม่มีภาวะแทรกซ้อน)
 3. โรคเบาหวาน (ระดับ FBS < 126 mg/d! และไม่มีกาวะแทรกซ้อน)
 4. โรคไขมันในเลือดสูง (IDL < 130 mg/dl)
   


รายชื่อ 11 ร้านขายยาที่ร่วมโครงการ

 1. ณัฐชนนคลังยา ลาดหญ้า โทร 02-4376440
 2. HealthyMax สาขาไอคอนสยาม ชั้น 5 โทร 081-4933393
 3. เรือนยา ถ. อิสรภาพ โทร 02-0622118
 4. รัตนเภสัช ซ. เอกชัย 26 โทร 089-0342622
 5. ฟาร์มาชอพ ถ.เอกชัย โทร 089-6017104
 6. ส.เจริญฟาร์มา ซอยประชาอุทิศ โทร 02-0110403
 7. ร่มโพธิ์เภสัช ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 โทร 089-1237190
 8. ศิริเกษมเภสัช ถ.ศิริเกษม โทร 087-9739208
 9. ทวีเกียรติเภสัช ซอยกาญจนาภิเษก 5 โทร 063-41 24915
 10. มะส่าห์ ฟาร์มาซี บางกอกใหญ่ วัดอรุณ โทร 094-5732187
 11. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถสยาม) ถ.เพชรเกษม โทร 02-8678000 ต่อ 5159

ประกาศ รพ.ตากสิน

ผู้ป่วยบัตรทองรพ.ตากสิน รับยาใกล้บ้าน 11 ร้าน ที่ร่วมโครงการ สะดวกสุดๆ HealthServ
ผู้ป่วยบัตรทองรพ.ตากสิน รับยาใกล้บ้าน 11 ร้าน ที่ร่วมโครงการ สะดวกสุดๆ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด