ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การเอกซเรย์ฟันชนิดทั้งปาก (DENTAL PANORAMIC)

การเอกซเรย์ฟันชนิดทั้งปาก (DENTAL PANORAMIC) HealthServ.net
การเอกซเรย์ฟันชนิดทั้งปาก (DENTAL PANORAMIC) ThumbMobile HealthServ.net

เป็นการตรวจทางรังสีของฟันและช่องปาก โดยการถ่ายภาพทางรังสีฟันครบทั้ง 32 ซี่ เพื่อดูความผิดปกติของฟันและช่องปาก - PANORAMIC, LATERAL CEPHALOGRAM และ DENTAL CT SCAN
-- ผู้ป่วยที่จะมารับบริการถ่ายภาพรังสี DENTAL PANORAMIC และ Dental CT Scan จะต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถยืนหรือนั่งนิ่งๆ ได้ขณะทำการถ่ายภาพรังสี

การเอกซเรย์ฟันชนิดทั้งปาก (DENTAL PANORAMIC) เป็นการตรวจทางรังสีของฟันและช่องปาก โดยการถ่ายภาพทางรังสีฟันครบทั้ง 32 ซี่ เพื่อดูความผิดปกติของฟันและช่องปาก 
 

PANORAMIC
เป็นการถ่ายภาพทางรังสีของฟันในทางตรง โดยให้รังสีผ่านจากทางด้านซ้าย มาสู่ทางด้านขวา เพื่อดูความผิดปกติของเหงือกและฟัน  (ภาพล่างขวา)
 
 

LATERAL CEPHALOGRAM 
เป็นการถ่ายภาพทางรังสีของฟันในท่าด้านข้าง เพื่อดูความผิดปกติของเหงือกและฟัน  (ภาพล่างซ้าย)DENTAL CT SCAN
เป็นวิธีการถ่ายภาพรังสีนอกปากเฉพาะวิธีหนึ่งซึ่งนำมาใช้ในการถ่ายภาพรังสีบริเวณใบหน้าและขากรรไกร สามารถแสดงภาพของวัตถุที่ต้องการศึกษาใน 3 ระนาบที่สัมพันธ์กันและยังสามารถสร้างเป็นภาพ 3 มิติได้ 


 
การเตรียมตัวขณะตรวจ
ผู้ป่วยยืนนิ่งไม่ขยับร่างกายและศีรษะขณะทำการรับบริการถ่ายภาพรังสี

หมายเหตุ : ผู้ป่วยที่จะมารับบริการถ่ายภาพรังสี DENTAL PANORAMIC และ Dental CT Scan จะต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถยืนหรือนั่งนิ่งๆ ได้ขณะทำการถ่ายภาพรังสี

 
การเอกซเรย์ฟันชนิดทั้งปาก (DENTAL PANORAMIC) HealthServ


รูปแบบเครื่องเอกซเรย์ฟัน


เครื่องเอกซเรย์ฟันมีหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ทุกรูปแบบมี หลักการผลิตรังสีเหมือนกัน แต่ปริมาณรังสีไม่เท่ากัน และการกระเจิงของรังสีแตกต่างกัน ความปลอดภัยทางรังสีจากการใช้งาน มีความเสี่ยงการได้รับรังสีมากน้อยต่างกัน

ชนิดและรูปแบบเครื่องเอกซเรย์ฟันในปัจจุบัน

1. เครื่องเอกซเรย์ฟันธรรมดา ประกอบไม่ซับซ้อน ปัจจุบันระบบควบคุมการฉายเป็นแบบดิจิตอล ที่สามารถเลือกตําแหน่งของ ฟันที่จะฉายรังสีได้ ให้ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น


2. เครื่องเอกซเรย์ฟันชนิด Panoramic เป็นเครื่องเอกซเรย์ที่สามารถถ่ายภาพรังสีฟันได้เป็นมุมกว้างทั่วทั้งปากในครั้งเดียว หรือ จะเลือกเฉพาะที่ หรือแถบฟันใดบริเวณหนึ่งๆ ได้ภาพชัดเจน โดยไม่ต้องใส่ฟิล์มในปาก แต่จะไปปรากฏภาพรับบนจอ สามารถบันทึกและเปิดดูในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ หรือ สามารถพิมพ์ลงบนฟิล์มรังสีได้ บางชนิดเรียกว่า CT Dental X ray เป็นหลักการทํางานแบบเครื่องเอกซเรย์ CT แต่นํามาใช้ในทางทันตกรรม เครื่องชนิดนี้ ราคาสูงกวาเครื่องเอกซเรย์ฟันธรรมดา แต่มีความปลอดภัยทางรังสีและการใช้งานดีมากกว่า

3. เครื่องเอกซเรย์ฟันชนิดกล้องถ่ายรูป เป็นเครื่องเอกซเรย์ที่มีลักษณะคล้ายกล้องถ่ายรูป สะดวกใช้นอกสถานที่ หรือในภาคสนามที่มีการออกหน่วยตรวจทางทันตกรรม มีนํ้าหนักเบา และมีราคาถูก การถ่ายรังสีฟันเป็นไปเช่นเดียวกับเครื่องเอกซเรย์ฟันธรรมดา
 
 
รูปแบบเครื่องเอกซเรย์ทั้ง 3 ชนิด มีการกระเจิงของรังสีมากน้อยแตกต่างกันไป ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับรังสีกระเจิง มากน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะและวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งความพร้อมในอุปกรณ์ป้องกันรังสี ที่จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยทางรังสีในขณะปฏิบัติงาน


สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด