ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว

โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว  HealthServ.net
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว  ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว

โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว  HealthServ
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว 
 
ทางโรงพยาบาลให้บริการฉีดเท่านั้น ทางองค์กรต้องติดต่อขอซื้อวัคซีนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก่อน เมื่อได้รับจัดสรรโควต้าแล้วจึงติดต่อมายังโรงพยาบาลเพื่อขอรับการฉีดครับ
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ 044 511 523
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด