[บัตรทอง] ไขข้อข้องใจ ผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ต้องทำอย่างไร (กรณี สปสช ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการในพื้นที่ กทม.)

Dec 08, 2020 2,047
[บัตรทอง] ไขข้อข้องใจ ผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ต้องทำอย่างไร (กรณี สปสช ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการในพื้นที่ กทม.) (สิทธิประโยชน์ประชาชน )
[บัตรทอง] ไขข้อข้องใจ ผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ต้องทำอย่างไร (กรณี สปสช ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการในพื้นที่ กทม.) (สิทธิประโยชน์ประชาชน )
[สปสช] ไขข้อข้องใจ กรณียกเลิกสัญญาหน่วยบริการในกทม. ผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ต้องทำอย่างไร

 เมื่อหน่วยบริการประจำใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญา สำหรับผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 • แสดงบัตรประาชนเมื่อรับบริการ
 • ซองยาที่รับประทานทั้งหมด (หากมีประวัติการรักษาให้นำติดไปด้วย)
 • เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 37 แห่ง หรือ ที่หน่วยบริการที่ร่วมโครงการกับ สปสช. ในพื้นที่ กทม. ได้เลย
สอบถามเพิ่ทเติมโทรสายด่วน สปสช. 1330  หรือไลน์ @ucbkk    

รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให้บริการ จำนวน 37 แห่ง 
 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
 3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง
 4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์
 5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรื่อง
 6. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
 7. ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์
 8. ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
 9. ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารศรีนคร
 10. ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
 11. ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
 12. ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
 13. ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
 14. ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
 15. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
 16. ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร
 17. ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก
 18. ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล
 19. ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา
 20. ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด ทองคำ บำเพ็ญ
 21. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค
 22. ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
 23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา
 24. ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
 25. ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนอกจอก
 26. ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า
 27. ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิส
 28. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา
 29. ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน
 30. ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
 31. ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม
 32. ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร
 33. ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์
 34. ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
 35. ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา
 36. ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาสุข (บางบอน 1) (ศูนย์
 37. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม
 คลิกดูตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละศูนย์ จากแผนที่ด้านล่าง


 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบบริการ พื้นที่ใกล้เคียง
 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย และควบคุมเฝ้าระวังโรคติดต่อ รวมทั้งให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
 3. เพื่อให้บริการป้องกันและควบคุม

เป้าหมาย
 มุ่งส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเฝ้าระวังโรครักษาพยาบาลตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

    

ขอบเขตของหน่วยงาน

 1. งานด้านการรักษาพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง ให้การบริการการรักษาผู้ป่วยแบบผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรนงเกินขีดความสามารถ ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง จะมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเครือข่าย
   
 2. งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ แบ่งออกเป็น
  • งานอนามัยโรงเรียน
  • คลินิกฝากครรภ์
  • การวางแผนครอบครัว
  • การให้ความรู้ / สุขศึกษา
  • ชมรมผู้สูงอายุ
  • งานโภชนาการ
  • งานสาธารณสุขมูลฐาน
 3. งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
  • คลินิกวัณโรค
  • คลินิกสุขภาพเด็กดี
  • การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
  • การรณรงค์กรณีเกิดโรคระบาด
  • การเยี่ยมบ้าน
  • คลินิกวัยทอง
 4. งานด้านสังคมสงเคราะห์
  แบ่งออกเป็น
  • งานด้านการให้บริการผู้ประสบปัญหาด้านสาธารณสุขอนามัยครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ สิทธิกรณีประกันสังคม การเลือกการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ หรือศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรือง
  • งานด้านผู้สูงอายุ
  • ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบจิตสังคม (Matrix Program)
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2
โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ C
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ C
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com