Home /

เชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 4/2563

Nov 12, 2020 236

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
ณ บริเวณโถงห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4

เชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 4/2563  ( )
รพ.วิภาวดีร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2563
ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต
 
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
ณ บริเวณโถงห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4
โดยศูนย์บริการโลหิตฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการรับบริจาคโลหิตอย่างปลอดภัย "แบ่งปันโลหิต เท่ากับการให้เลือดให้ชีวิต"
 
หมายเหตุ :
  • ผู้บริจาคโลหิตสามารถบริจาคโลหิต A, B, O, AB ก่อนกำหนด 7 - 14 วัน (เพียงปีละ 1 ครั้ง) เนื่องจากปกติเม็ดเลือดแดงจะมีอายุประมาณ 120 วัน ร่างกายจะผลิตขึ้นมาใหม่ ผู้บริจาคโลหิตจึงต้องรอให้ครบ 3 เดือนหรือประมาณ 90 วัน จึงจะบริจาคโลหิตได้ หากมาบริจาคโลหิตก่อนครบกำหนด รวมทั้งไม่ได้รับประทานธาตุเหล็กหลังบริจาคโลหิต อาจมีภาวะโลหิตจางได้ ฉะนั้น ผู้บริจาคโลหิตก่อนครบกำหนด ต้องรับประทานธาตุเหล็กเพื่อให้ร่างกายได้รับอย่างเพียงพอด้วย
  • ในการบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองสุขภาพท่านในเบื้องต้นก่อนการบริจาคโลหิต
  • ควรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  • พักผ่อนเพียงพอ
  • ไม่อยู่ในระหว่างการใช้ยารักษาโรค
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิตและผู้รับโลหิต
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวิภาวดี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com