ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา HealthServ.net
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
114 บ้านโฮ๊ะ-วังพา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-536570 (สำนักปลัดเทศบาล) 074-536573 (นายกเทศมนตรี)
โทรสาร. 074-536572
E-mail : saraban@thungtamsao.go.th

 ทุ่งตำเสา เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองใน พ.ศ. 2554 ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีประชากร 16,800 คน เทศบาลเมืองทุ่งตำเสาเป็นที่ตั้งของน้ำตกโตนเรือและน้ำตกโตนงาช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด