Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายพร้อมฝากครรภ์ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

บริการของ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

Update: 24/03/2564 View: 2,605
 โปรแกรมฝากครรภ์และคลอดเหมาจ่าย
 
มากกว่า 6,000 ครอบครัวที่วางใจให้เราดูแล กับโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย  สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่ตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องคิดถึงเป็นอันดับแรกก็คือ การฝากครรภ์และการพบแพทย์ เพราะการฝากครรภ์นั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ได้เป็นอย่างดี เพราะตลอดระยะเวลากว่า 9 เดือนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ สิ่งที่ต้องดูแลให้ดีที่สุด ก็คือสุขภาพของคุณแม่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  เพราะเรารู้ดีว่าลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาคือของขวัญที่ดีที่สุด เราจึงให้ความใส่ใจในทุก ๆ รายละเอียด ทุกขั้นตอน ที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนในครอบครัว   โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เรามุ่งมั่นที่จะดูแลทั้งคุณแม่และคุณลูกด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมดูแลในทุกกระบวนการ  เพราะเราเชื่อว่า “ลูก” คือรางวัลแห่งความสุข ที่มาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับคนในครอบครัว

โปรแกรมเพิ่มเติมกรณีผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย
- ทำหมัน ราคา 4,000.-
 
- ผ่าตัดไส้ติ่ง ราคา 5,000.-
 
- ทำหมันและผ่าตัดไส้ติ่ง ราคา 8,000.-
 
- คลอดแบบมีกฤษ์ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพสตรี
 
 
 
เงื่อนไขโปรแกรมฝากครรภ์และคลอดเหมาจ่าย
 
- กรณีอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ แล้วไม่สามารถเห็นทารกได้อย่างชัดเจน ทางโรงพยาบาลให้สิทธิ์ในการทำอัลตร้าซาวด์ 4 มิติซ้ำอีก 1 ครั้งในวันเดียวกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากการทำอัลตร้าซาวด์ครั้งที่ 2 ยังไม่สามารถเห็นทารกในครรภ์อย่างชัดเจนอีก ทาง รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์อย่างอื่นใดทดแทนได้
 
- อัตราค่าบริการข้างต้นกรณีคลอดปกติ มารดาที่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการคลอด เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวานและโรคความดันที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือโรคที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ที่แพทย์วินิฉัยแล้วเห็นสมควรให้รับบริการแบบปกติ ไม่ใช่แบบเหมาจ่าย โรงพยาบาลจะคิดค่ารักษาพยาบาล และค่าทำคลอดตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
 
- สงวนสิทธิ์ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น
 
- รวมค่าแพทย์ ค่ายา เวชภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักฟื้นในโรงพยาบาล
 
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 
- ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
 
- สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ปกส

1 ถนนโชคขัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Facebook

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)