ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

4 ประสานโมเดลใหม่ปลูกกัญชา วัด-วิสาหกิจ-มหาวิทยาลัย-เอกชน มุ่งปลูก-วิจัยทางการแพทย์เชิงพาณิชย์

4 ประสานโมเดลใหม่ปลูกกัญชา วัด-วิสาหกิจ-มหาวิทยาลัย-เอกชน มุ่งปลูก-วิจัยทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ Thumb HealthServ.net
4 ประสานโมเดลใหม่ปลูกกัญชา วัด-วิสาหกิจ-มหาวิทยาลัย-เอกชน มุ่งปลูก-วิจัยทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ ThumbMobile HealthServ.net

โดยผสานจุดเด่นจุดแข็งและศักยภาพของ 4 ฝ่ายร่วมกัน มุ่งปลูก เพื่อเป้าหมายการวิจัยกัญชากัญชงทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ สนับสนุนและขับเคลื่อนประโยชน์ของแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก พร้อมต่อยอดสู่คลินิกกัญชาและโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกต่อไป

4 ประสานโมเดลใหม่ปลูกกัญชา วัด-วิสาหกิจ-มหาวิทยาลัย-เอกชน มุ่งปลูก-วิจัยทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ HealthServ

โมเดลใหม่ปลูกกัญชา ประสาน 4 ฝ่าย วัด-วิสาหกิจชุมชน-มหาวิทยาลัย-เอกชน ได้แก่ วัดท่าไม้ สมุทรสาคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิสาหกิจชุมชนเวชชานุกูล และ บริษัท รมาญา ลาบาราทอรี่ จำกัด โดยผสานจุดเด่นจุดแข็งและศักยภาพของแต่ละฝ่ายร่วมกัน มุ่งปลูก เพื่อเป้าหมายการวิจัยกัญชากัญชงทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ สนับสนุนและขับเคลื่อนประโยชน์ของแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก พร้อมต่อยอดสู่คลินิกกัญชาและโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกต่อไป


  เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ (24 มีนาคม 2564) ที่บริเวณลานวูดพอร์ท วัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้จัดให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการปลูก วิจัย กัญชงกัญชา และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ ร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิสาหกิจชุมชนเวชชานุกูล และบริษัทรมาญา ลาบาราทอรี่ จำกัด โดยทางวัดท่าไม้มอบพื้นที่ให้เกือบ 20 ไร่ เป็นสถานที่ในการปลูกกัญชา เพื่อการวิจัยทางการแพทย์ สำหรับการปลูก วิจัย กัญชงกัญชาทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ เป็นไปตามที่พระญาณวิกรม เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และสรรพคุณของกัญชงกัญชา รวมทั้งทางวัดๆได้มีมูลนิธิสิริสาโรภิกขุ ที่ได้ส่งศิษยานุศิษย์ไปศึกษาทางแพทย์แผนไทยหลายคนที่พร้อมจะดูแลด้านนี้ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือก หรือคลินิกกัญชาขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อจะให้ที่นี่เป็นศูนย์การศึกษาสำหรับนักเรียนระดับปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์อาหารและยาด้วย
             ส่วนที่ผ่านมานั้น ทางวัดได้สนับสนุนให้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยตอนนี้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผ่านแล้วตามขั้นตอน วันนี้จึงได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิสาหกิจชุมชนเวชชานุกูล และบริษัทรมาญา ลาบาราทอรี่ จำกัด ที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป ส่วนพื้นที่ในการปลูกจะใช้พื้นที่ว่าง 2 จุด จุดที่ 1 มี 6 ไร่ จุดที่ 2 มี 10 ไร่ เพื่อใช้เป็นแปลงปลูก โดยต้นพันธุ์นั้นจะนำมาจากฟาร์มปลูกจากทางบุรีรัมย์ที่เป็นการปลูกที่ถูกต้อง โดยการสนับสนุนจากทาง อย. ซึ่งอาจจะลงมือปลูกในช่วงเดือนเมษายน โดยให้ชาวบ้านสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดูแล และควบคุมการปลูกโดยนักวิชาการเกษตรที่ชำนาญในเรื่องกัญชงกัญชาและปุ๋ย เพราะต้องปลูกแบบปลอดภัยภายใต้กรอบของกฎหมาย และชาวบ้านจะมีรายได้จากการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนด้วย
 
            พระญาณวิกรม (พระอาจารย์อุเทน สิริสาโรค) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ในฐานะประธานมูลนิธิสิริสาโรภิกขุ กล่าวว่า กัญชงกัญชาที่ปลูกจะใช้เพื่อศึกษา วิจัย ของนักศึกษาปริญญาโทที่จะเปิดศูนย์การเรียนที่นี่ อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอก และเวชสำอาง เช่น ลิปกลอส น้ำมันนวด สเปรย์ฉีดในอากาศที่ช่วยในการนอนหลับ สบู่ โลชั่น หรือนำมาผสมในอาหารบางชนิด ส่วนการทำยาที่ใช้ภายในไม่สามารถทำได้ โดยสิ่งที่ทำมานี้จะรองรับด้วยคลินิกกัญชา ที่จะให้ชาวบ้านเข้ามารับการรักษา รับบริการได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นแพทย์ทางเลือกในการบำบัดรักษาโรคบางชนิดภายใต้การวิจัยทางการแพทย์
 
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์สมุทรสาคร
24 มีนาคม 64
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด