สงสัยเป็น Covid19 อาการน้อย แยกตัวอยู่บ้านควรจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด? - ศ นพ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

Apr 16, 2021 203
สงสัยเป็น Covid19 อาการน้อย แยกตัวอยู่บ้านควรจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด? - ศ นพ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 825x659 px

วิธีการนี้ในการแยกตัวอยู่บ้านเป็นวิธีที่ทำในประเทศจีนและเริ่มจะเป็นวิธีปฏิบัติในประเทศอังกฤษ วิธีการเช่นนี้สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ประจำถิ่นซึ่งก็มีการแพร่ ในลักษณะเดียวกันกับ covid19

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในขณะนี้ว่า ไวรัสตัวนี้ติดง่ายและแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าไวรัสธรรมดาทั่วไป แต่ในขณะเดียวกันอาการความรุนแรงของโรคยังขึ้นอยู่กับ ปริมาณของเชื้อที่ได้รับและระยะเวลาการสัมผัสระหว่างผู้แพร่เชื้อกับผู้รับว่าจะนานเพียงใด 

นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับเชื้อแล้วติดเชื้อไปอ่อนแออยู่แล้วโดยมีโรคประจำตัวหรือไม่ 
 
แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวเลย ก็มีอาการรุนแรงได้เช่นกัน โดยขึ้นกับปัจจัยดังข้างต้นและอาจเกี่ยวพันกับปฏิกิริยาของร่างกายผู้นั้น ต่อการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงเกินความจำเป็น และอาการหนัก ดังที่เห็นในบุคลากรทางสาธารณสุขไทยอายุน้อยที่ติดจาก เจ้าหน้าที่ขายสินค้าคนไทยซึ่งแข็งแรงดี แต่ใกล้ชิดกับผู้ซื้อลูกค้าซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ โดยที่ลูกค้าไม่ได้แสดงอาการเจ็บป่วยไดๆ
 
ลักษณะธรรมชาติของการแพร่ดังกล่าวจะทำให้เกิดความยากลำบากในการให้การวินิจฉัย แยกกักตัว ทั้งนี้การที่จะมาพบแพทย์ยังโรงพยาบาลจะเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งในการแพร่เชื้อให้ผู้ป่วยอื่นๆและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไปอีก
 
การรับทราบว่าตนเองไม่สบายแต่เป็นเพียงแค่หนาวๆร้อนๆ ตัวรุมๆ แต่ยังสามารถพอใช้ชีวิตประจำวันได้ อาจจะแยกตัวอยู่บ้านและอยู่ห่างจากคนในครอบครัว ใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกแยกภาชนะเครื่องใช้และอาหารการกิน
จนกระทั่งอาการเป็นปกติทุกประการ 
 
แต่ในทางกลับกัน ถ้าอาการเลวลงจนอ่อนเพลีย ทั้งนี้ไม่ต้องรอจนกระทั่งรู้สึกหายใจเหนื่อยต้องไปโรงพยาบาลโดยแจ้งให้สถานพยาบาลนั้นๆ ทราบล่วงหน้าและส่งรถพยาบาลที่เตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วยติดเชื้อ แต่พาหนะที่ใช้ ถ้าเป็นรถส่วนตัวหรือ รถสาธารณะ เช่น แท็กซึ่ ต้องบอกสถานะให้ผู้ขับทราบในการป้องกันตัวและทำความสะอาดตัวรถหลังจากนั้น
 
วิธีการนี้ในการแยกตัวอยู่บ้านเป็นวิธีที่ทำในประเทศจีนและเริ่มจะเป็นวิธีปฏิบัติในประเทศอังกฤษ ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากมีปัญหาและมีภาระในการรับส่งผู้ป่วยมายังสถานพยาบาลและการที่จะต้องทำความสะอาดรถพยาบาล โดยใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง อีกทั้งยังสร้างความแออัดในโรงพยาบาล 
วิธีการเช่นนี้สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ประจำถิ่นซึ่งก็มีการแพร่ ในลักษณะเดียวกันกับ covid19

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
คณะแพทยศาสตร์จุฬา สภากาชาดไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ 16/4/64
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com