ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มุ่งทำหลักเกณฑ์ หนุนกลางน้ำ ให้โรงพยาบาล สธ.สกัดและผลิตกัญชาได้

มุ่งทำหลักเกณฑ์ หนุนกลางน้ำ ให้โรงพยาบาล สธ.สกัดและผลิตกัญชาได้ Thumb HealthServ.net
มุ่งทำหลักเกณฑ์ หนุนกลางน้ำ ให้โรงพยาบาล สธ.สกัดและผลิตกัญชาได้ ThumbMobile HealthServ.net

สถาบันกัญชาทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อ จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้หน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข รับจ้างผลิตและสกัดดอกและส่วนต่างๆ ของกัญชาได้

มุ่งทำหลักเกณฑ์ หนุนกลางน้ำ ให้โรงพยาบาล สธ.สกัดและผลิตกัญชาได้ HealthServ
สธ. เดินหน้าหารือแก้ระเบียบเพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัด สธ. รับสกัดและผลิตกัญชาปูทางให้เกษตรกรปลูกกัญชาได้เพิ่มขึ้น
 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม ระหว่างสถาบันกัญชาทางการแพทย์ กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีผู้แทนจากกรมบัญชีกลางและสำนักงานกฤษฏีการ่วมให้คำแนะนำ ในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้หน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข รับจ้างผลิตและสกัดดอกและส่วนต่างๆ ของกัญชาได้

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ว่า "ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับปัจจุบันกำหนดให้ภาครัฐเป็นผู้ปลูกและผลิตยากัญชา ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนสามารถมีความร่วมมือกับภาครัฐในการปลูกได้ เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษได้ปลดส่วนของ ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ และรากกัญชาออกจากรายการยาเสพติดแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

เปิดช่องหนุนการผลิตกลางน้ำ

จากการวิเคราะห์ช่องว่างในการดำเนินงาน พบว่าส่วนที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนคือ กลางทาง หรือการแปรรูปวัตถุดิบกัญชาให้เป็นยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงได้หารือร่วมกับกองกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าต้องมีการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ให้โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพร และได้มาตรฐานการผลิต GMP ประมาณ 50 แห่ง ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันมีหลายแห่งที่มีความร่วมมือกับเกษตรกรในการปลูกกัญชาร่วมกัน

การจัดทำระเบียบนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง รวมทั้งทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถส่งต่อวัตถุดิบกัญชาเพื่อสกัดและผลิตระหว่างกันได้ เช่น มหาวิทยาลัย สามารถส่งต่อวัตถุดิบให้โรงพยาบาลผลิตต่อในบางขั้นตอนได้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามคงต้องมีกลไกการดำเนินงานอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย

บทบาทของสถาบันกัญชาทางการแพทย์

บทบาทของสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สามารถทำได้ อาทิ เช่น
  • การร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทำงานเพื่อสร้างอุปสงค์หรือความต้องการของทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กัญชาให้มีความยั่งยืน
  • การศึกษาความต้องการตลาดของผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั้งยาและไม่ใช่ยา
  • การศึกษาวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาด
  • การเสริมสร้างทักษะในการปลูกและการแปรรูปขั้นต้นให้กับเกษตรกร
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด