ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการปลูกกัญชา รพ.สต. ระยะที่ 2 (50 ต้น)

โครงการปลูกกัญชา รพ.สต. ระยะที่ 2 (50 ต้น) HealthServ.net
โครงการปลูกกัญชา รพ.สต. ระยะที่ 2 (50 ต้น) ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โครงการปลูกกัญชา รพ.สต. ระยะที่ 2 (50 ต้น) HealthServ
โครงการปลูกกัญชา รพ.สต. ระยะที่ 2 (50 ต้น)
สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ และการขอรับอนุญาต
1. รพ.สต. และวิสาหกิจชุมชน (ในอำเภอเดียวกัน) จับคู่กันเพื่อดำเนินงานโครงการ
 
2. จัดทำเอกสารและเตรียสถานที่ปลูก
• จัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการไปยังกรมพท.
• จัดทำเอกสารขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) และมีไว้ครอบครอง
• เริ่มสร้างสถานที่ปลูก
 
3. ส่งเอกสารขอรับอนุญาต
ไปยังกรมพท. เพื่อตรวจสอบและส่งเรื่องต่อให้ อย.
 
4. อย. ตรวจสอบเอกสาร และตรวจพื้นที่ปลูก
 
5. เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (เดือนละ 1 ครั้ง)
เข้าที่ประชุมคกก.ยส.(เดือนละ 1 ครั้ง)
 
6.อย. ออกใบอนุญาต
 
7. ดำเนินการปลูก
• ขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไปยังกรมพท.
• ดำเนินการปลูกกัญชา
• จัดทำเอกสารขอรับอนุญาตจำหน่าย (พืช) ไปยัง อย.
 
8. เก็บเกี่ยวและแปรรูป
• ส่วนช่อดอกแห้งส่งให้กรมพท. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดนำไปต่อยอดทางเศรษฐกิจ


สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย (สกกท.) 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/23 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2149 5647
อีเมลกลุ่มปลูก และผลิต : cannabis.cm.dtam@gmail.com
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เว็บไซต์โครงการ 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด