ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

จากผลผลิตกัญชาคุณภาพ มทส. สู่วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม

จากผลผลิตกัญชาคุณภาพ มทส. สู่วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม Thumb HealthServ.net
จากผลผลิตกัญชาคุณภาพ มทส. สู่วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม ThumbMobile HealthServ.net

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ ร้าน HOP Beer House จัดงาน “Cannabis kitchen @HOP” เสนอพิชซ่าเมนูกัญชาเพื่อสุขภาพ

จากผลผลิตกัญชาคุณภาพ มทส. สู่วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม HealthServ

จากผลผลิตกัญชาคุณภาพ มทส. สู่วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพ อร่อยปลอดภัย ถูกใจผู้บริโภค

 
11 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส. ) เป็นประธาน เป็นประธานเปิดงาน “Cannabis kitchen @HOP” โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชีมา ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี ในการเปิดเมนูกัญชาเพื่อสุขภาพพร้อมเสริ์ฟ โดยมี นายมงคล ศรีธรรมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคราช ไมโครบรู จำกัด ผู้ประกอบการร้าน HOP Beer House และคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นเกียรติในพิธี 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “การที่ HOP Beer House ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรสชาติและโภชนาการ แจ้งความจำนงค์มายังมหาวิทยาลัยในการขอรับผลผลิตใบกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม ทราบว่า มีเมนูหลากหลายถือเป็นการต่อยอดกัญชาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการเข้าถึงกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมา ได้อีกทางหนึ่ง
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เปิดเผยว่า โครงการการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของ มทส. ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในการผลิตกัญชาคุณภาพรุ่นแรก ผ่านการวิเคราะห์พบว่า ปลอดสารพิษ ไร้สารตกค้าง ปราศจากโลหะหนัก และได้สารออกฤทธิ์สำคัญสูง มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนากัญชา ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้ส่งมอบผลผลิตให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายได้แก่ โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ และกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ปัจจุบันกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในรุ่นที่ 2 แล้ว 
 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์กัญชา ในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่14 ธันวาคม 2563 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาหาร และเครื่องดื่ม โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกัญชาได้หลากหลายยิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้าน HOP Beer House ถือเป็นเอกชนรายแรกที่แจ้งความจำนงค์ขอรับใบกัญชาในส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหาร โดยขอรับใบกัญชาเชิงพาณิชย์จำนวน 60 กิโลกรัมแห้งต่อปี ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มของจังหวัดนครราชสีมา ได้ขออนุญาตนำผลผลิตกัญชาคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เช่น พิซซ่า สปาเก็ตตี้ ต้มไก่โคราช เมนูของหวาน เช่น พุดดิ้ง ครัวซอง และเครื่องดื่ม เช่น Hemp&HOP warter และ ชา เป็นต้น ถือเป็นหนึ่งในการต่อยอดกัญชาคุณภาพสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมโดยภาคเอกชน เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

ข่าวสาร มทส.
11 กพ 64

#โคราชเปิดเมนูกัญชาแห่งแรก

มทส.โชว์เมนูสุขภาพจากผลผลิตกัญชาคุณภาพ ที่ไม่ใช่ยาเสพติด เปิดเมนูอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ พิซซ่า สปาเก็ตตี้ ครัวซอง ฯลฯ ที่ปลอดภัยไร้สารพิษ โดนใจผู้บริโภคอีกทางเลือกที่ร้าน HOP Beer House แห่งแรกในโคราช
 
วันที่ 11 ก.พ.64 ที่ร้าน HOP Beer House ถนนสืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานเปิดงาน “Cannabis kitchen @HOP” พร้อมนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจ.นครราชสีมา ร่วมทำพิชซ่าเมนูกัญชาเพื่อสุขภาพ
 
โดยมี นายมงคล ศรีธรรมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคราช ไมโครบรู จำกัด ผู้บริหารร้าน HOP Beer House ให้การต้อนรับ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “การที่ HOP Beer House ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรสชาติและโภชนาการ แจ้งความจำนงค์มายังมหาวิทยาลัยในการขอรับผลผลิตใบกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม" 
 

"ทราบว่า มีเมนูหลากหลายถือเป็นการต่อยอดกัญชาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการเข้าถึงกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมา ได้อีกทางด้วย"

 
สำหรับร้าน HOP Beer House ถือเป็นเอกชนรายแรกที่แจ้งความจำนงขอรับใบกัญชาในส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหาร โดยขอรับใบกัญชาเชิงพาณิชย์จำนวน 60 กิโลกรัมแห้งต่อปี ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มของจังหวัดนครราชสีมา 
 
โดยทางร้านได้ขออนุญาตนำผลผลิตกัญชาคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เช่น พิซซ่า สปาเก็ตตี้ ต้มไก่โคราช  เมนูของหวาน เช่น พุดดิ้ง  ครัวซอง และเครื่องดื่ม เช่น Hemp&HOP warter และ ชา เป็นต้น


เพจ Korat : เมืองที่คุณสร้างได้
11 กพ 64
จากผลผลิตกัญชาคุณภาพ มทส. สู่วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม HealthServ
จากผลผลิตกัญชาคุณภาพ มทส. สู่วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด