ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ด่านซ้าย จ.เลย ออกหน่วยให้คำปรึกษา การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์

ด่านซ้าย จ.เลย ออกหน่วยให้คำปรึกษา การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ HealthServ.net
ด่านซ้าย จ.เลย ออกหน่วยให้คำปรึกษา การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ ThumbMobile HealthServ.net

สร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์และ ขั้นตอนการขออนุญาตในการปลูกกัญชา กัญชง

ด่านซ้าย จ.เลย ออกหน่วยให้คำปรึกษา การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ HealthServ
28 พ.ค. 2564 ที่ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.เลย มอบหมายให้ นายสิริพงษ วัฒนศรีทานัง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยพร้อมหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย และคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยออกหน่วยจัดกิจกรรม ให้คำปรึกษาการขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์และ ขั้นตอนการขออนุญาตในการปลูกกัญชา กัญชง ตลอดจนข้อมูลอื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้ายกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย ประชาชนผู้สนใจ และผู้ประกอบการเข้าร่วมในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเลย
 
        จากนั้น ที่ห้องประชุม สสอ.ด่านซ้ายเภสัชกรหญิงสาวิตรี ทรงศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ รับฟังการนำเสนอการดำเนินงานด้านกัญชาทางการแพทย์ โดยเภสัชกรหญิงอัญชลี พิมพ์รัตน์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษพร้อม น.ส.ภริตา ทองยา และ น.ส.อนัญญา เย็นขัน แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพร.ด่านซ้าย และได้แลกเปลี่ยนข้อมูล การเตรียมความพร้อมคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในครั้งนี้ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชน ที่มารับฟังการให้ความรู้ลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ season 3 กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดเลย
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด