ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เปิดสั่งจองน้ำมันกัญชา ตำรับอาจารย์เดชา

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เปิดสั่งจองน้ำมันกัญชา ตำรับอาจารย์เดชา HealthServ.net
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เปิดสั่งจองน้ำมันกัญชา ตำรับอาจารย์เดชา ThumbMobile HealthServ.net

เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยสถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดให้สั่งจอง และรับผลิตภัณฑ์ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เปิดสั่งจองน้ำมันกัญชา ตำรับอาจารย์เดชา HealthServ
“ผลิตภัณฑ์ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา)”  เกิดจากความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการใช้กัญชา
 
จุดเด่นที่สำคัญของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์จากความร่วมมือ 3 ฝ่ายในครั้งนี้ คือ การผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมในโรงงานเภสัชกรรมทหารซึ่งเป็นสถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยาระดับสากล (GMP/PICs) นอกจากนี้ โรงงานเภสัชกรรมทหารยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและควบคุมคุณภาพ เป็นการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย เพื่อเป็นผู้นำในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ของภูมิภาคต่อไปอีกด้วย
 


เปิดจอง
 
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565
รับผลิตภัณฑ์ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
ณ อาคารศาลากวนอิม อาคาร 18 มหาวิทยาลัยรังสิต
 
ขั้นตอนการจอง “ผลิตภัณฑ์ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา)”
 
  1. กรอกแบบฟอร์มยืนยันการสั่งจองผลิตภัณฑ์ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) รอบคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ (โหลดไฟล์และแนบไฟล์กลับที่ google form)
  2. อัพโหลดไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไฟล์ PDF) พร้อมสำเนาถูกต้อง ใน google form
  3. อัพโหลดไฟล์ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ไฟล์ PDF) พร้อมสำเนาถูกต้อง ใน google form
  4. อัพโหลดไฟล์ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ไฟล์ PDF) พร้อมสำเนาถูกต้อง ใน google form
  5. อัพโหลดไฟล์ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา (เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรค) (ไฟล์ PDF) พร้อมสำเนาถูกต้อง ใน google form
     
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-997-2222 ต่อ 1465 , 1503
02-115-6619 , 097-181-7151 และ 02-276-5074 ต่อ 76

เพจ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เปิดสั่งจองน้ำมันกัญชา ตำรับอาจารย์เดชา HealthServ
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เปิดสั่งจองน้ำมันกัญชา ตำรับอาจารย์เดชา HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด