ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Model การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

Model การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม Thumb HealthServ.net
Model การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ThumbMobile HealthServ.net

Model การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

Model การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม HealthServ

Model การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้บทบัญญัติตามกฏหมายยาเสพติดให้โทษในปัจจุบัน

การยื่นขอใบอนุญาต ร่วมกัน ระหว่าง

 1. รพ.สต. 
 2. ประชาชน

1. รพ.สต. 

 • ขออนุญาตปลูก โดยต้องได้รับมอบหมายตามคำสั่ง สป.ที่ 631/2563 (ปลัดกระทรวง สธ.มอบหมายให้นายแพทย์ สสจ. เป็นผู้ขออนุญาต นายแพทย์ สสจ.มอบอำนาจต่อให้แก่ ผอ.รพ.สต.อยู่ในความรับผิดชอบได้)
 • รพ.สต.
  ได้รับใบอนุญาตปลูกและเป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลการปลูก 1) ตามมาตรฐานการปลูก 2) ตามกฏหมาย
 • ส่งผลผลิต ช่อดอกและใบแห้ง จำนวน 20 กิโลกรัม ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร จ.ปทุมธานี คลังกัญชา

2. ประชาชน

 • ประชาชนรวมกลุ่มเป็น 
  • วิสาหกิจชุมชน
  • วิสาหกิจเพื่อสังคม
  • สหกรณ์การเกษตร
 • การปลูกโดยใช้เมล็ดกัญชาสายพันธุ์ไทย 120 เมล็ด (จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
 • จำนวนปลูก รอบละ 50 ต้น ในพื้นที่ 48 ตร.ม. (จำนวน 2 รอบ)
 • คุณภาพของผลผลิต (ใบและช่อดอก) เป็นไปตามมาตรฐานที่จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนด เช่น สารปนเปื้อน โลหะหนัก
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด