ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กาญจนบุรี เปิดชื่อ 8 รพ.สต.และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชา

กาญจนบุรี เปิดชื่อ 8 รพ.สต.และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชา HealthServ.net
กาญจนบุรี เปิดชื่อ 8 รพ.สต.และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชา ThumbMobile HealthServ.net

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับใบอนุญาตรวม 8 แห่ง ที่จะได้รับทราบข้อมูล ข้อแนะนำในการปลูก การครอบครอง และการรักษาผลผลิตให้กัญชามีสภาพสมบูรณ์ การแปรรูปโดยนักวิชาการเกษตร

8 วิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี สตาร์ทอัพ ปลูกกัญชาถูกกฎหมายต้นแรก ปธ.กมธ.กัญชา เตือนตลาดทุนต้องศึกษา เพราะกัญชาเป็นเรื่องใหม่

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปลูกกัญชาทางการแพทย์ และการปลูกกัญชาต้นแรกของอำเภอเมืองกาญจนบุรี  เป็นการเปิดตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาที่ได้รับใบอนุญาตครอบครองและปลูกกัญชากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและวิสาหกิจชุมชน และเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการดำเนินการตามโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการ

"โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับใบอนุญาตรวม 8 แห่ง ที่จะได้รับทราบข้อมูล ข้อแนะนำในการปลูก การครอบครอง และการรักษาผลผลิตให้กัญชามีสภาพสมบูรณ์ การแปรรูปโดยนักวิชาการเกษตร"

"ขอสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องกัญชา กัญชง หรือว่ากระท่อม ขอความกรุณาต้องมีการศึกษาในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ เพราะว่ายังเป็นสิ่งที่ล่อแหลมอยู่บางส่วน ส่วนเรื่องตลาดทุนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องใหม่ และเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เป็นทางเลือก ของทั้งผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ หรือเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตาม เรายังมีอีกหลายขั้นตอนในการเข้าสู่วงการทำเป็นอุตสาหกรรม" พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าว
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับใบอนุญาตทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งหลวง ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านแก่งหลวง
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 29/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 29/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเย็น ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านวังเย็น
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 30/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 30/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหนองปรือ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านอดุลกาญจนกิจ
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 31/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 31/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านท่าโป่ง
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 32/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 32/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้า ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านหนองหญ้า
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 33/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 33/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเกาะ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านยางเกาะ
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 34/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 34/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดหญ้า ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านลาดหญ้า
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 35/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 35/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเรือโกลน ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรและปศุสัตว์บ้านท่ามะเดื่อ
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 36/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 36/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด