ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร

กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร HealthServ.net

พื้นที่ปลูก 48 ตารางเมตร มีเป้าหมายปลูก 2 รอบๆ ละ 50 ต้น ภายในโรงเรือนปิด มีรั้วล้อมรอบ พร้อมมีระบบการดูแลความปลอดภัย เริ่มปลูกต้นกล้ากัญชาอายุ 1 เดือนเศษ

กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร ThumbMobile HealthServ.net
กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร HealthServ
วันนี้ (5 เม.ย.2564) ณ โรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร เลขที่ 222 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ การปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางผึ้ง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานที่มาของโครงการ ดร.สฤษพงศ์  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
 
            วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร เป็นแห่งแรกของจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับอนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพื้นที่ปลูก 48 ตารางเมตร มีเป้าหมายปลูก 2 รอบๆ ละ 50 ต้น ภายในโรงเรือนปิด มีรั้วล้อมรอบ พร้อมมีระบบการดูแลความปลอดภัยที่จะทำให้มั่นใจว่ากัญชาที่ปลูกขึ้นได้รับการตรวจสอบ เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการสูญหาย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางผึ้งร่วมกับวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร ร่วมปลูกต้นกล้ากัญชาอายุ 1 เดือนเศษ  จำนวน  50 ต้น ในโรงเรือน มีเป้าหมายเพื่อผลิตวัตถุดิบกัญชาส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการนำไปผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชาแจกจ่ายให้สถานบริการภาครัฐ
 
            นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนเรื่องกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดแต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ยกระดับให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ได้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะผลักดันการวิจัยพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมกับประเทศไทยให้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำต่อยอดในการให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา
 
            ขณะที่เกษตรกรชาวจังหวัดกระบี่ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนมีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก มี 30 แห่ง ที่จะแจ้งจดทะเบียนเพิ่มเติมการปลูกกัญชาต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำเนินการต่อไป

วาสนา บัวทอง /สวท.กระบี่ รายงาน
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
5 เม.ย.2564
กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร HealthServ
กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร HealthServ
กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร HealthServ
กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร HealthServ
กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร HealthServ
กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด