ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Hospitel โรงพยาบาลพญาไท 1 เปิดให้บริการ ร่วมกับ Picnic Hotel รางน้ำ

Hospitel โรงพยาบาลพญาไท 1 เปิดให้บริการ ร่วมกับ Picnic Hotel รางน้ำ HealthServ.net
Hospitel โรงพยาบาลพญาไท 1 เปิดให้บริการ ร่วมกับ Picnic Hotel รางน้ำ ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลพญาไท 1 ร่วมกับ Picnic Hotel รางน้ำ
เปิดให้บริการ Hospitel Service รองรับผู้ป่วย Covid-19 ที่ผ่านการ Admit จากโรงพยาบาล โดยไม่มีอาการแทรกซ้อน ปอดไม่พบความผิดปกติ และได้รับดุลยพินิจจากแพทย์ผู้รักษา เข้าพักรักษาต่อเพื่อดูแลอาการอย่างต่อเนื่อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-900-8125

Hospitel โรงพยาบาลพญาไท 1 เปิดให้บริการ ร่วมกับ Picnic Hotel รางน้ำ HealthServ
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด