ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลเปาโล เกษตร

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลเปาโล เกษตร HealthServ.net
สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลเปาโล เกษตร ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ เพื่อผู้ประกันตนของโรงพยาบาลทุกท่าน สามารถตรวจสอบบริการ คำแนะนำ วิธีการเข้ารับบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้จากที่นี่ หากมีข้อสงสัยสอบถามโทร.02-1500-900 02-271-7000

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
 
การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อประเมินความเสี่ยงให้รู้ก่อนโรคลุกลาม ร่วมนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนโดยโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดังกล่าว เป็นการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมตามช่วงวัย ที่มีการกำหนดเงื่อนไขรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและสารเคมีในเลือด ซึ่งสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
 
สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลเปาโล เกษตร HealthServ
 
คำแนะนำก่อนการเข้ารับการ
 
กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
สำหรับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์งดเอ็กซเรย์ปอด
ทำฟันฟรี ปีละ 900 บาท สำหรับผู้ประกันตน
 
กรณีทันตกรรม (ทำฟัน) ถือเป็นอีกสิทธิหนึ่งของผู้ประกันตนได้รับ ในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด