ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการ วันอาทิตย์ แล้ว

คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการ วันอาทิตย์ แล้ว Thumb HealthServ.net
คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการ วันอาทิตย์ แล้ว ThumbMobile HealthServ.net

ข่าวดี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เริ่มเปิดให้บริการ "วันอาทิตย์" เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 โดยให้บริการ 4 คลินิก ได้แก่ คลินิกออร์โธปิดิกส์ คลินิกอายุรกรรม คลินิกระบบทางเดินอาหาร และ คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Customer Service โทร. 02-2443900 หรือ 02-2443000 ต่อ 5555

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด