ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ศูนย์สุขภาพเมืองเขื่อนขันธ์ อ.อรัญญิก จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพเมืองอรัญญิก อ.อรัญญิก จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุขพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ศูนย์แพทย์ชุมชนเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี
ม.4 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทร.055-989069
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด