ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลพะเยา

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลพะเยา HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลพะเยา ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลพะเยา อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลพะเยา HealthServ
 
 
โรงพยาบาลจุน 
7 ม.7 ถ.จุน-ปง ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โทร.0 5440 9200
 
โรงพยาบาลเชียงม่วน
200 ม.6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โทร.0 5449 5018
 
โรงพยาบาลดอกคำใต้ 
225 ม.4 ถ.ดอกคำใต้-เชียงใหม่ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้
จ.พะเยา โทร.0 5440 9500
 
โรงพยาบาลปง
 395 ม.1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา โทร.0 5449 7225
 
โรงพยาบาลแม่ใจ 
80 ม.9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร.0 5440 9600
 
โรงพยาบาลภูซาง 
157 ม.3 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โทร.0 5446 5100
 
โรงพยาบาลภูกามยาว 
ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทร.0 5407 9801
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 
ถ.ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา โทร.0 5448 1945
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ
 วัดอินทร์ฐาน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โทร.0 5445 5204
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด