ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษ (พรีเมี่ยม) นอกเวลาราชการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คลินิกพิเศษ (พรีเมี่ยม) นอกเวลาราชการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ Thumb HealthServ.net
คลินิกพิเศษ (พรีเมี่ยม) นอกเวลาราชการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกพิเศษ (พรีเมี่ยม) นอกเวลาราชการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (รพ.รามาบางพลี) สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6330 เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม คลินิกพิเศษ (พรีเมียม)

 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
**กรุณานัดหมายล่วงหน้า**
 
คลินิกในเวลาราชการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
 
*การพบแพทย์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น
 สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6360 เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 
ให้บริการ
ตรวจผู้ป่วยนอกเฉพาะทางอายุรกรรมที่ไม่ฉุกเฉิน รวมทั้งทำหัตถการเพื่อประกอบการวินิจฉัยและบำบัดรักษาแก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยทีมแพทย์อายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้
- อายุรกรรมทั่วไป
- อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
- อายุรกรรมโรคปอด
- อายุรกรรมโรคข้อ
- อายุรกรรมโรคโลหิตวิทยา
- อายุรกรรมโรคไต
- อายุรกรรมโรคหัวใจ
- อายุกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ
- อายุรกรรมโรคระบบประสาทวิทยา
- อายุรกรรมทางด้านโภชนาการ
- อายุกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกพิเศษ (พรีเมียม)

 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว
**เปิดรับผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมายจำกัด**
 
​ คลินิกในเวลาราชการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันอังคาร เวลา16.00-19.00 น.
วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 16.00-19.00 น.
 
*การพบแพทย์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น
 สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6330 เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


 
ให้บริการ
ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรังที่ไม่ซับซ้อน ครอบคลุมบริการด้านการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค สำหรับผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไป
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยให้บริการเป็นรายคลินิก ดังนี้
 
1.คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว ให้บริการตรวจรักษาสำหรับผู้ป่วยอายุมากกว่า 15 ปี ให้การ ตรวจรักษาการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปและโรคเรื้อรังที่ไม่ซับซ้อน บริการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจร่างกายประจำปี และการขอรับบริการวัคซีนป้องกันโรค
 
2. คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ รับปรึกษา ตรวจรักษา และติดตามปัญหาสุขภาพ หรือโรคที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงาน ตรวจความพร้อมในการทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ

คลินิกในเวลาราชการ : **เฉพาะผู้ป่วยนัดหมาย**
วันอังคาร เวลา 13.00–16.00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
 
3. คลินิกบุคลากร ให้บริการตรวจรักษาการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพของบุคลากรและครอบครัวสายตรงของบุคลากร (อายุมากกว่า 15 ปี) สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึง การตรวจสุขภาพประจำปี และการขอรับบริการวัคซีนป้องกันโรคของบุคลากร

คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์-พุธ เวลา 09.00–12.00 น.
 
4.  คลินิกสูงวัยไม่ล้ม ให้บริการในการตรวจ ประเมินและติดตามความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้ม ในกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) ที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวผิดปกติหรือมีประวัติหกล้มภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเข้ารับบริการ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักพบว่ามีความเสี่ยงในการหกล้มซ้า ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจและประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมนักกายภาพบำบัด เพื่อวางแผนการดูแลร่วมกับครอบครัว / ผู้ดูแล เพื่อการป้องกันการหกล้มซํ้า
???? คลินิกในเวลาราชการ : **เฉพาะผู้ป่วยนัดหมาย**
วันพุธ เวลา 09.00-12.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)
 
5. คลินิกดูแลสุขภาพต่อเนื่อง ให้บริการตรวจรักษาโรคในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป เป็นบริการสนับสนุนพันธกิจด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ที่ผู้ป่วยจะต้องรับทราบและยินดีที่จะเข้ารับบริการตรวจรักษากับอาจารย์แพทย์ โดยมีนักศึกษาแพทย์ร่วมเรียนรู้การซักประวัติและตรวจร่างกายด้วย
???? คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
**ยกเว้นวันพุธ เวลา 09.00–12.00 น.

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์ คลินิกพิเศษ (พรีเมียม)

 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์

คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์ 08.00-14.30 น.
อังคาร-ศุกร์ 08.00-15.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันจันทร์-ศุกร์ 16.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ 08.00-12.00 น.
 
*การพบแพทย์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น
  •  สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6293-4 เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  •  คลินิกเด็กทั่วไป โทร 0 2839 6292-3
  •  คลินิกเด็กสุขภาพดี โทร 0 2839 6294-5
 
ให้บริการ
เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กแรกเกิด-อายุไม่เกิน 15 ปี ทุกเพศ รวมถึงให้บริการคลินิกเด็กสุขภาพดีแบบองค์รวม โดยตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาล ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลประจำคลินิก รวมทั้งมีการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง
 
1. ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับเด็กและวัยรุ่นทั่วไปที่ไม่ฉุกเฉิน
2. ให้บริการตรวจเด็กสุขภาพดี
3. ให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
4. ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
5. ให้บริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเฉพาะทางโรคหัวใจ
6. ให้บริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเฉพาะทางโรคทางระบบประสาท
7. ให้บริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเฉพาะทางทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง
8. ให้บริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเฉพาะทางโรคภูมิแพ้
9. ให้บริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเฉพาะทางโรคข้อ
10. ให้บริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเฉพาะทางโรคไต
11. ให้บริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อ
12. ให้บริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเฉพาะทางโรคติดเชื้อ
13. ให้บริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจ และทรวงอก

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช คลินิกพิเศษ (พรีเมียม)

 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช

คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.
 
*การพบแพทย์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น
 สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6242 เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ให้บริการ
ฝากครรภ์ คลอดบุตร ตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมขณะตั้งครรภ์ (Thai NIPT) ตรวจก่อนสมรส ตรวจก่อนมีบุตร ฝังยาคุมกำเนิด ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูก ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตรวจมดลูกหย่อน ใส่อุปกรณ์เพื่อผยุงมดลูกแทนการผ่าตัด ผ่าตัดทางนรีเวช

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษ (พรีเมียม)

 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
 
*การพบแพทย์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น
สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6310-1
- วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.
- วันเสาร์ เวลา 08.00-11.00 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


 
ให้บริการ
1. กรณี "มีใบสรุปประวัติจากโรงพยาบาลที่เคยรับการรักษาที่ออกโดยแพทย์ เท่านั้น" สามารถติดต่อที่แผนกเพื่อทำนัดหมาย (กรณีมีใบสรุปประวัติการรักษาจากรพ.เดิมที่ออกโดยแพทย์ "ให้นำมาด้วย")
 
2. กรณี "ไม่เคยตรวจวินิจฉัยอาการจากแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทาง" ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจประเมินอาการที่แผนกอื่นของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์เพื่อให้แพทย์พิจารณาถึงความจำเป็นในการรักษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและส่งปรึกษามาที่แผนกเพื่อนัดหมายพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูต่อไป

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ คลินิกพิเศษ (พรีเมียม)

 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ

คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.
 
*การพบแพทย์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น
 สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6400 เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคทางจักษุในเด็กและผู้ใหญ่

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก คลินิกพิเศษ (พรีเมียม)

 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก

คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
 
*การพบแพทย์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น
สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6390-6391 เวลา 13.00-15.00 น.
*คลินิกพิเศษติดต่อช่วงเวลา 13.00-18.00 น.
(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ให้บริการ
ตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาล และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้าน หู คอ จมูก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 
คลินิกเฉพาะทางที่เปิดบริการเพิ่มเติม ได้แก่
1. คลินิกส่องกล้องโรคทางจมูกและไซนัส
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00–16.00 น.
 
2. คลินิกศัลยศาสตร์เสริมสร้างใบหน้าและโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ
วันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง คลินิกพิเศษ (พรีเมียม)

 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง
**รับเฉพาะผู้ป่วยนัด**
 
 คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.
 
*การพบแพทย์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น
 สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6420-1 เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


 
ให้บริการ
1. ด้านการรักษาโรคผิวหนัง ผื่นลมพิษ ผื่นเเพ้ยา ผื่นสะเก็ดเงินเเละด่างขาว โรคของหนังศีรษะเเละเส้นผม โรคทางเล็บ เช่น เชื้อราที่เล็บ โรคมะเร็งผิวหนัง โดยมีคลินิกย่อยให้บริการ ดังนี้
• คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและทันสมัย หัตถการสำคัญ ได้แก่ การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเอ รังสีอัลตราไวโอเลตบี
• คลินิกผ่าตัดชิ้นเนื้อทางผิวหนัง ให้บริการการส่งตรวจเป็นการตัดหรือฝานชิ้นเนื้อเพียงบางส่วน หรือตัดชิ้นเนื้อออกทั้งหมด เพื่อนำไปส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
 
2. ด้านความสวยงาม เปิดให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาสภาพผิวที่มีรอยเเดง รอยดำ รอยสิว หลุมสิว ติ่งเนื้อ ฝ้ากระ และให้บริการด้านยกกระชับ รวมถึงการฉีด Botox การฉายเเสงเพื่อลดรอยเเดงสิว รอยสิว รอยเเดงแผลหลังผ่าตัด

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) ศัลยกรรม

 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
**เปิดรับผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมายจำกัด**
 
 คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันจันทร์-พุธ เวลา 16.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
 
*การพบแพทย์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น
 สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6340 เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษา วินิจฉัยและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลผู้รับบริการที่มีปัญหา ดังนี้
 
 ด้านศัลยกรรมทั่วไป (General surgery)
 คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น

 คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันจันทร์-อังคาร เวลา 16.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
 
ด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือด (Vascular surgery)
คลินิกในเวลาราชการ :
วันพุธและวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น
 
ด้านศัลยศาสตร์ระบบประสาท (Neurosurgery)
 คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น
วันอังคาร และวันพุธ เวลา 9.00-16.00 น
 คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันจันทร์ วันพุธ เวลา 16.00-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
 
ด้านกุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric surgery)
 คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00 น.
 
 ด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (Urology surgery)
 คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00น
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-16.00 น
วันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.


คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันอังคาร วันพุธ เวลา 16.00-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
 
ด้านศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic surgery)
 คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น.
 
 ด้านศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (Cardiovascular surgery)
 คลินิกในเวลาราชการ :
วันอังคาร เวลา 09.00-16.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) ศัลยกรรมกระดูก

 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก
**เปิดรับผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมายจำกัด**
 

คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
 
*การพบแพทย์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น

สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6341 เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


 
ให้บริการ
ตรวจรักษา วินิจฉัย และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหา
 
???? ด้านศัลยกรรมกระดูกข้อสะโพกและข้อเข่า (HIP & KNEE)
???? คลินิกในเวลาราชการ :
วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น
วันพุธ เวลา 09.00-12.00 น
⭐ คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันพฤหัสบดี เวลา 17.00-19.00 น
วันเสาร์ เวลา 09.00-11.00 น
** รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหรือผู้ป่วยส่งปรึกษาเท่านั้น**
 
???? ด้านศัลยกรรมกระดูกเวชศาสตร์การกีฬา (SPORT)
???? คลินิกในเวลาราชการ :
วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น
วันพุธ เวลา 09.00-12.00 น
วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น
⭐ คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วัน จันทร์ เวลา 17.00-19.00 น
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
 
???? ด้านศัลยกรรมกระดูกจากอุบัติเหตุ (TRAUMA)
???? คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00 น
วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00น
⭐ คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน เวลา 16.00-18.00 น.
 
???? ด้านศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า (FOOT & ANKLE)
???? คลินิกในเวลาราชการ :
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น
**คลินิกเบาหวานที่เท้า (เฉพาะผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยส่งปรึกษา) เปิดทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันอังคาร เวลา 16.00–19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 9.00-11.00 น.
 
???? ด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (SPINE)
???? คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.
วันอังคาร เวลา 9.00-16.00 น
วันพุธ เวลา 09.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น
วันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น
⭐ คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันจันทร์ เวลา 16.00-19.00 น.
วันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.
 
???? ด้านศัลยกรรมกระดูกมือและจุลศัลยศาสตร์ (HAND)
???? คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์ เวลา 09.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
⭐ คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันพุธ เวลา 16.00-19.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
 
???? ด้านศัลยกรรมกระดูกเด็ก (PED)
???? คลินิกในเวลาราชการ :
ลงตรวจเฉพาะวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 และ
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 9.00-12.00 น
**ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงสัปดาห์ที่ลงตรวจ โทรปรึกษาก่อนมา รพ.
 
???? คลินิกระงับปวด (PAIN)
???? คลินิกในเวลาราชการ :
ลงตรวจทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
**รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหรือผู้ป่วยส่งปรึกษาเท่านั้น**

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) จิตเวช (เด็ก)

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช (เด็ก)
**รับเฉพาะผู้ป่วยนัด**
 
​คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น.
พุธ เวลา 08.00-12.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.00-12.00 น.
 
*การพบแพทย์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น
 สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6430 เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ปัญหาทางด้าน พฤติกรรม อารมณ์ และสังคม สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี และเด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการที่มีพฤติกรรมรุนแรงอายุตํ่ากว่า 5 ปี

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) จิตเวช (ผู้ใหญ่)

 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช (ผู้ใหญ่)
**รับเฉพาะผู้ป่วยนัด**
 
คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันพุธ เวลา 16.00-19.00 น.
 
*การพบแพทย์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น
 สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6430 เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ปัญหาทางด้าน พฤติกรรม อารมณ์ และสังคม สำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) คลินิกความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 คลินิกความผิดปกติของการสื่อความหมาย
**กรุณานัดหมายล่วงหน้า**
 คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม)
บริการแก้ไขการพูด : จันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี
เวลา 16.30-19.30 น.

บริการตรวจการได้ยิน : จันทร์-อังคาร
เวลา 16.30-19.30 น.

วันเสาร์ 09.00-12.00 น.
*เปิดตรวจทั้งหมด*
 
*การพบแพทย์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น
 สอบถามบริการหรือโทรศัพท์นัดหมายได้ที่ 0 2839 6380 เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
*การนัดหมายเพื่อฝึกพูดจำเป็นต้องพบกุมารแพทย์ (อายุต่ำกว่า 15 ปี) หรือจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (อายุ 15-17 ปี) เพื่อให้แพทย์ประเมินและส่งฝึกพูด


 
ให้บริการ

บริการแก้ไขการพูด โดยนักแก้ไขการพูดมีหน้าที่ให้บริการ ดังนี้
• ประเมินและกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดในผู้ป่วยที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้าจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ภาวะความบกพร่องทางปัญญา (Intellectual Disabilities ; ID ), ออทิสซึม (Autism) และปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Lip & Palate) เป็นต้น
• ประเมินและแก้ไขปัญหาการพูดไม่ชัด (Articulation & Phonological Disorders) และเสียงผิดปกติ (Voice Disorders)
• ประเมินและแก้ไขภาษาและการพูดเนื่องจากความบกพร่องของระบบประสาท เช่น ภาวะความบกพร่องทางการสื่อความ (Aphasia), ภาวะสมองพิการ (Cerebral Palsy ; CP) และความผิดปกติของการพูดเนื่องจากความบกพร่องของระบบประสาทควบคุมการพูด (Dysarthria, Apraxia)คลินิกในเวลาราชการ :
วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00–16.00 น.

 คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 16.30–19.30 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์*
 
บริการแก้ไขการได้ยิน โดยนักแก้ไขการได้ยินมีหน้าที่ให้บริการตรวจการได้ยินประเภทต่าง ๆ ดังนี้
• การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (Newborn hearing screening) • การตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน (Otoacoustic emissions)
• การตรวจการได้ยินแบบวินิจฉัย (Diagnostic audiometry) • การตรวจสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง (Tympanometry)
• การให้บริการเครื่องช่วยฟังในผู้ใหญ่ (Hearing aids Fitting)
• การให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทในผู้ใหญ่ (Auditory Evoked Potential)

คลินิกในเวลาราชการ :
• สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 15 ปี
วันจันทร์ เวลา 13.00-15.00 น. และ
วันพุธ เวลา 08.00–15.00 น.
• สำหรับเด็กแรกเกิดและผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไป
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00–16.00 น.

คลินิกพิเศษ (พรีเมียม) :
• สำหรับผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไป
วันจันทร์-อังคาร เวลา 16.30– 9.30 น. *ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์*
• สำหรับเด็กแรกเกิด และผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไป
วันเสาร์ เวลา 08.00–12.00 น. และ
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 3 และ 5 เวลา 08.00–12.00 น. *ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์*
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด