Home : แพคเกจ : ตรวจโควิด-19 (Covid-19)

ตรวจเชื้อโควิด-19 วชิรพยาบาล ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

ตรวจ Swab จ-ศ 2,440
ตรวจ Swab วันหยุด 2,590
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ปกส T: 02-244-3000
Date: 30/04/2564 View: 3,421
image1 size: 800x1132px
 ตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
คนไข้สามารถรับบริการตรวจได้ที่ คลินิกไข้หวัด (ARI CLINIC) ด้านหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยจองคิวเข้าตรวจผ่านระบบออนไลน์
คลิ๊ก  http://umcvajira.com/ari หรือสแกนคิวอาร์โค้ตในโปสเตอร์

ค่าตรวจ Swab และวันเวลาที่เปิดให้บริการ
- ในวันทำการ เวลา 8.00-20.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์ ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) ราคา 2,440 บาท
- นอกเวลาทำการ เวลา 8.00 – 16.00 น. (วันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ราคา 2,590 บาท 
 
**กรณีที่มีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายอาจติดเชื้อ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้ว เห็นควรต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะได้รับการยกเว้นค่าตรวจ
 
**กรณีที่ประสงค์ตรวจ โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือต้องการใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบหลักฐาน
 
สามารถแจ้งความประสงค์ขอตรวจได้ โดยมีค่าบริการตามอัตราที่แจ้งข้างต้น (ไม่สามารถเบิกได้)
 
**รพ.ขอสงวนสำหรับผู้ที่จองคิวเข้าตรวจผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 022443000
 
ตรวจเชื้อโควิด-19 วชิรพยาบาล ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน   (ตรวจโควิด-19 (Covid-19) ตรวจโควิด-19 (Covid-19)) Healthserv.net Img2 size: 800x1132 px
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ปกส

681 ถนนสามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]