Home : ข่าว COVID-19

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับชาวฝรั่งเศสในประเทศไทย ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

การฉีดวัคซีนจะมีขึ้นในโรงพยาบาล 8 แห่งในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ทั่วประเทศไทย
Date: 25/06/2564 View: 163
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับชาวฝรั่งเศสในประเทศไทย ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับชาวฝรั่งเศสที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ชาวฝรั่งเศสที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาล 8 แห่งทั่วประเทศไทย
 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ชุมชนฝรั่งเศสในประเทศไทยได้มีทางเลือกในการเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและทางการขนส่งซึ่งบังคับใช้กับทุกคน
 
เป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางการไทยเพื่อจัดโครงการฉีดวัคซีนให้แก่ชุมชนฝรั่งเศสในประเทศไทยโดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 
ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุญาตจากทางการไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มดำเนินโครงการฉีดวัคซีนดังกล่าวทั่วประเทศซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในเบื้องต้นจะเป็นบุคคลกลุ่มเปราะบางที่สุดในชุมชนฝรั่งเศส การดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้บุคคลผู้สูงอายุซึ่งมีข้อจำกัดในการเดินทางและมีความเปราะบางมากที่สุดสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
 
โดยวัคซีนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจากทางการฝรั่งเศสในขณะนี้ คือ วัคซีนแจนส์เซน (Janssen) ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้ฉีดเฉพาะบุคคลที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และมีข้อดีคือ เป็นวัคซีนที่ฉีดเพียงเข็มเดียว โดยปัจจุบัน ทางการสาธารณสุขฝรั่งเศสกำหนดให้ใช้วัคซีนชนิดดังกล่าวกับชาวฝรั่งเศสที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 
การเข้ารับการฉีดวัคซีนในโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด โดยเปิดให้ลงทะเบียนนัดหมายตั้งแต่วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (ภาษาฝรั่งเศส) th.ambafrance.org ทั้งนี้ โครงการจะสิ้นสุดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
การฉีดวัคซีนจะมีขึ้นในโรงพยาบาล 8 แห่งในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้แก่
 
  • โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่
  • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
  • โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
  • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
  • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
  • โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
  • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานี
 
ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องมีสัญชาติฝรั่งเศส มีอายุ 55 ปีขึ้นไป (อายุครบ 55 ปีในวันฉีดวัคซีน) และต้องแสดงหนังสือเดินทางฝรั่งเศสหรือบัตรประจำตัวประชาชนฝรั่งเศสในวันฉีดวัคซีน โดยหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนที่มีตราโรงพยาบาลเป็นภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และไทย
 
ชุมชนฝรั่งเศสในประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชีย โครงการฉีดวัคซีนครั้งนี้จะครอบคลุมชาวฝรั่งเศสที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปในประเทศไทยเป็นจำนวนทั้งหมดหลายพันคน ทั้งนี้ ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความช่วยเหลือมากที่สุดแก่พลเมืองของประเทศตนเองที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
 
โครงการฉีดวัคซีนครั้งนี้สะท้อนทางเลือกทางจริยธรรมของนายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ที่ไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการฉีดวัคซีนตราบใดที่บุคคลกลุ่มเปราะบางที่สุดในชุมชนฝรั่งเศสยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก่อน
 
ในช่วงเวลาที่จะมาถึงนี้ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะพยายามต่อไปเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการให้ครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่มในชุมชนฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศได้รับบริการแบบเดียวกับชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อให้ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้มีทางเลือกมากที่สุดในอนาคต
 
ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาฝรั่งเศส)
 
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ตรวจสุขภาพลูกรัก Healthy Child Check up...
ราคา 3,455
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com