Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

เปิดแผน 5 ด้าน ดันกัญชาสู่พืชเศรษฐกิจ นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์

หารือร่วม 4 องค์กร โจทย์สำคัญคือ ทำอย่างไรให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจชุมชน สิ่งแรกที่ทุกคนเห็นตรงกันคือ เปลี่ยนภาพกัญชาจากยาเสพติดเป็นพืชเศรษฐกิจ กัญชาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด หากใช้เหมาะสม จะช่วยเศรษฐกิจของประเทศได้มาก
Date: 25/06/2564 View: 207

สธ ดัน กัญชา จากยาเสพติด สู่พืชเศรษฐกิจ

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้หารือกับหน่วยงานหลักๆ 4 หน่วย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดยมีโจทย์สำคัญคือ ทำอย่างไรให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจชุมชน สิ่งแรกที่ทุกคนเห็นตรงกันคือ เปลี่ยนภาพกัญชาจากยาเสพติดเป็นพืชเศรษฐกิจ กัญชาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด หากใช้เหมาะสม จะช่วยเศรษฐกิจของประเทศได้มาก
 
นพ.กิตติ กล่าวต่อว่า วันนี้มีประเด็นที่ต้องนำไปทำการบ้านต่อ 5 เรื่อง คือ
1. การปรับแก้กฎระเบียบ และเตรียมความพร้อมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีส่วนช่วยชุมชนผู้ปลูกพืชกัญชาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จะมาช่วยบริหารจัดการวางระบบ
 
2. การพัฒนาขั้นตอนการขออนุญาตให้ง่าย ทั้งการปลูก การอนุมัติทะเบียนผลิตภัณฑ์ มีระบบให้คำแนะนำเฉพาะราย เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ โดยในส่วนนี้ นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. จะเป็นหัวเรือใหญ่ในการดำเนินการเรื่องนี้
 
3. Demand supply matching ทำให้การใช้และการปลูกสมดุลกัน ซึ่งการใช้ต้องกว้างขวางไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่เฉพาะยาเท่านั้น โดยส่วนนี้ นพ. ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะทำงานร่วมกับสถาบันกัญชาและเขตสุขภาพ
 
4. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์กัญชาให้หลากหลาย ทั้งยา ผลิตภัณฑ์ และ consumer products เพื่อเปิดให้วัตถุดิบกัญชาที่จะซื้อจากเกษตรกรให้มีที่ไป มีมาตรฐานวัตถุดิบและราคาอ้างอิงที่เป็นธรรม ตรงนี้ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม รับไปดำเนินการพัฒนา cannbis unit และมานำเสนอต่อไป
 
5. ระบบการกำกับติดตามเรียลไทม์ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ ทำให้รู้ว่ามีดีมานด์เท่าไร ซัพพลายพอหรือไม่ ตั้งแต่วัตถุดิบ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนนี้อย. ได้ทำอยู่แล้ว แต่สถาบันกัญชาจะเข้ามาช่วยดู เพื่อแบ่งเบาภาระงานของอย ที่มาก และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในการประชุมครั้งถัดไป คือ วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 ทุกหน่วยงานที่รับงานไปทำ ต้องมานำเสนอ และสถาบันกัญชาจะรวบรวมเป็นแผนเร่งด่วน เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
 
สำหรับสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นหน่วยงานประสาน และเป็นทีมเลขา ของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงโดยล่าสุดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้รับมอบหมายให้มาดูแลโครงการกัญชา 6 ต้น ร่วมกับเขตสุขภาพต่างๆ ทำขั้นตอนการขออนุญาตให้ง่ายขึ้น
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com