Home : ข่าว COVID-19

รพ.ราชพิพัฒน์ เปิดจองคิวตรวจโควิด-19 ระบบออนไลน์ ผ่านแอปคิวคิว (QueQ)

รับผลตรวจผ่านไลน์ คลินิกไข้หวัดของรพ. ภายใน 3-5 วัน
Date: 15/07/2564 View: 442
รพ.ราชพิพัฒน์ เปิดจองคิวตรวจโควิด-19 ระบบออนไลน์ ผ่านแอปคิวคิว (QueQ) ข่าว COVID-19 ตรวจโควิด-19 (Covid-19) Healthserv.net
รพ.ราชพิพัฒน์ เปิดจองคิวตรวจโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านแอป คิวคิว (QueQ)
ลิงค์โหลดแอป 
ขั้นตอนการจอง
1. ขั้นตอนการจองในแอปQueQ
 1. เลือกบริการสาธารณะ
 2. เลือก รพ.ราชพิพัฒน์
 3. เลือกสิทธิการรักษา
 4. กรอกเลขบัตรประชาชน
 5. เลือกวันตรวจ
 6. เลือกเวลาตรวจ
 7. กดเซฟภาพหน้าจอ เก็บไว้
*จองคิวได้สูงสุด 5 คนต่อการจอง 1 ครั้ง เริ่มจองใหม่ได้หลังจากตรวจแล้ว
*ควรตรวจหลังมีการสัมผัสผู้ป่วยแล้วประมาณ 7 วัน หรือมีอาการ

2. กรอกเอกสารลงทะเบียน
 • หลังจากได้รับ QR Code แบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว กรอกแบบฟอร์มนั้น และเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้า ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาใบเกิด เซ็นสำเนาถูกต้อง
3. มาตรวจที่คลินิก ARI พร้อมเตรียมเอกสารและมาก่อนนัดหมาย 30 นาที
*การตรวจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ หากไม่มีความเสี่ยงจะต้องชำระค่าตรวจ 2,400 บาท

โทร 02-4440163
รพ.ราชพิพัฒน์ เปิดจองคิวตรวจโควิด-19 ระบบออนไลน์ ผ่านแอปคิวคิว (QueQ) ข่าว COVID-19 ตรวจโควิด-19 (Covid-19) Healthserv.net

การรับผลการตรวจ covid-19 ของรพ.ราชพิพัฒน์ 

จะแจ้งผ่านผ่านไลน์ Line ID คลินิกไข้หวัด รพ.ราชพิพัฒน์ 
 
วิธีการ 
1. สแกนคิวอาร์โค๊ดตามภาพ (เป็นของคลินิกไข้หวัด รพ.ราชพิพัฒน์) หรือพิมพ์  Line ID : @773lhxiu
2. ทักไลน์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร และวันที่ไปตรวจ
3. รพ.จะแจ้งผลใน 3-5 วันทำการ หลังจากตรวจ
 
เพิ่มเติม
- เฉพาะผู้ติดเชื้อเท่านั้นจะแจ้งผลเร็วที่สุด
- เจ้าหน้าที่จะทะยอยตอบวันและเวลาราชการ
- เหมือนระบบ CF สินค้า ❌ไม่ต้องทักซ้ำ ❌ไม่กระทุ้งข้อความ เพราะเจ้าหน้าที่จะไล่ตอบข้อความล่างสุดก่อน
- เฉลี่ยผู้เข้ารับการตรวจ เกือบ 500 รายต่อวัน เมื่อตรวจท่านเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถเร่งทยอยตอบท่าน
รพ.ราชพิพัฒน์ เปิดจองคิวตรวจโควิด-19 ระบบออนไลน์ ผ่านแอปคิวคิว (QueQ) ข่าว COVID-19 ตรวจโควิด-19 (Covid-19) Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com