ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษนอกเวลา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

คลินิกพิเศษนอกเวลา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี Thumb HealthServ.net
คลินิกพิเศษนอกเวลา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ระยะเวลาให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.
เสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ระยะเวลาให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.
เสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00
 

อัตราค่าบริการสำหรับคลินิกเฉพาะทาง (บังคับใช้ เดือน ตุลาคม 2561)
 
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สามารถเบิกค่ายาได้ ยกเว้นค่าหัตถการพิเศษ
 
ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)
ไม่สามารถใช้สิทธิการบริการคลินิกนอกเวลาได้ ยกเว้น จะชำระเงินเองทั้งหมด
 
ผู้ป่วยประกันสังคม
แต่ต้องเสียค่าบริการนอกเวลา 300 บาท และเบิกคืนไม่ได้
ส่วนค่ายายังใช้สิทธิประกันสังคมได้เหมือนเดิม


คลินิกต่างที่บริการนอกเวลา

 
คลินิกประกันสังคม
ขั้นตอนการรับบริการ OPD ปกส
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.00-20.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์ มีแพทย์ประจำ 3 ท่าน ( 07.00 – 16.00 น.)
วันเสาร์ ,วันอาทิตย์ ,วันหยุดนักขัตฤกษ์และนอกเวลาราชการ จะมีแพทย์หมุนเวียนกันมาตรวจ ให้บริการตรวจโรคทั่วไปทุกโรค
 
 
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกอายุรกรรมคลินิกพิเศษอายุรกรรม เวลา 16.00-20.00 วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 Tel:02-5174270-9 ต่อ 7105,7106,7135,7107
 
 
คลินิกอายุรกรรม
คลินิก หู คอ จมูก
คลินิกนอกเวลา หู คอ จมูก เวลา 16.00-20.00 Tel:02-5174270-9 ต่อ 7524-7525
 
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
คลินิกพิเศษศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เวลา 16.00-20.00 วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 Tel:02-5174270-9 ต่อ 7333 ,7335
 
คลินิกออร์โธปิดิกส์
ห้องตรวจนอกเวลา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เวลา 16.00-20.00 วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 Tel:02-5174270-9 ต่อ 7319-7350
 
คลินิกสูติ-นารีเวช
คลินิกพิเศษนอกเวลาห้องตรวจสูติ-นารีเวช เวลา 16.00-20.00 วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 Tel:02-5174270-9 ต่อ 7414,7424,7418
 
คลินิกตา
คลินิกนอกเวลาจักษุ เวลา 16.00-20.00 วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 Tel:02-5174270-9 ต่อ 7524-7525
 
คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ
ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.-16.00 น.
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
คลินิกทันตกรรมมีระบบโทรนัดได้ที่เบอร์ 02-517-4270-9ต่อ 7404,7453,7454
 
 
คลินิกกายภาพ
คลินิกกายภาพ นอกเวลา เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 8.00-15.00น
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด