ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

 
คลินิกเวชกรรม ซอย 13 การแพทย์ 
244 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
  โทร.0 3889 3275
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุมนา-สายันต์ 
42/8 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรีจ.ชลบุรี
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี20110  โทร.0 3878 4212
 
 
คลินิกกายภาพบ าบัดบ่อวิน 
271/966 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.09 2465 8916
 
คลินิกกายภาพบ าบัดสี่มุมเมือง 
53/257 ม.9 ถ.แหลมทอง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.06 5256 6828
 
คลินิกจุมพลการแพทย์ 
3 ม.1 ถ.เจตน์อ านาจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี โทร.0 3875 0242 
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์กนก
164/123 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.08 1782 4450
 
คลินิกแพทย์กมล-แพทย์คงศักดิ์ 
90/6 ถ.สุรศักด1 ิ์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3831 3439
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์คมวุฒิ
184/1 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3832 8117 
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ทรงพล 
6/4-5 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี โทร.0 3879 0235 
 
คลินิกธนเวช 
252/12 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี โทร.0 3827 0434
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธีรพงศ์
97 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 โทร.0 3801 1919
 
คลินิกแพทย์ประสิน หูคอ จมูก คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
12/5-6 ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
 จ.ระยอง  โทร.0 3869 2500 
 
คลินิกเวชกรรม แพทย์พงษ์ศักดิ์ 
1 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3832 3796
 
คลินิกแพทย์พนิต 
88/2 ม.7 ต.หนองรีอ.เมือง จ.ชลบุรี
 โทร.0 3827 2340
 
คลินิกแพทย์วันชัยระบบทางเดินปัสสาวะ
81/10 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3832 4856
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชกฤช
148/22 ม.5 ต.สุรศักดิ์อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3309 0810
 
คลินิกแพทย์อภิชาติ 
209/96 ม.8 ถ.สุขาภิบาล8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3835 4212
 
คลินิกแพทย์อาภรณ์
200/9 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 โทร.0 3820 1952
 
คลินิกแพทย์ทศนเทพ
461/10 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 โทร.08 7325 9666
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์สหพัฒน์
553/30 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  โทร.0 3876 2346
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคหัวใจศรีราชา
519/13 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  โทร.06 1463 9619
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตศอนาสิกวิทยาหมอบรรเจิด 
90 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3832 3223
 
คลินิกเวชกรรมคุณหมอไพรัช 
377/153 ม.2 ซ.3 ต.สุรศักดิ์อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3831 0628
 
คลินิกเวชกรรม บ้านบ่อวิน 
271/163 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.08 6945 5919
 
คลินิกเวชกรรมสี่มุมเมืองการแพทย์ 
53/269 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.09 8449 9567
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวิทยาหมอนีรุชา
53/23 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  โทร.08 6463 8130
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์ธเนศ 
52 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3832 1585
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริภา
372/119 ม.8 ต.สุรศักดิ์อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.08 6603 6935
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ประทีป
172 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี08 1429 5362
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์วิทยา
114/58 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3818 2567
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมควร
377/204 ม.2 ต.สุรศักดิ์อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3819 5467
 
คลินิกศูนย์โรคกระดูกและข้อ
90/1 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3877 2085 
 
คลินิกหมอสุรัตน์เวชกรรม
100 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรีจ.ชลบุรี
 โทร.0 3839 0109
 
คลินิกอายุรกรรมหมอชัชวาล
13/1-2 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3832 8376 
 
จีระชน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุ
19/41-42 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.09 1762 2313
 
นายแพทย์โอภาสคลินิกเวชกรรม
312/7-8 ม.9 ถ.พัทยาสาย 3 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.0 3842 5813
 
บางปะกง คลินิกเวชกรรม 
29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  โทร.0 3883 2403 
 
ปลวกแดงการแพทย์ คลินิก
595 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 โทร.0 3865 9179
 
แพทย์ฤทธิเดช คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์  
91 ม.1 ถ.พิพิธ ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี โทร.0 3899 4869
 
แพทย์ศรีราชา คลินิกเวชกรรม
661/9-10 ม.11 ถ.สุขาภิบาล8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3876 2820
 
วิชัย คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
3/7-8 ถ.บ้านบึง-สันติต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
 โทร.0 3844 4491
 
สหคลินิกไร่กล้วย 
119/10 ม.7 ต.สุรศักดิ์อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.08 6363 8213
 
หมอบูณย์คลินิกเวชกรรม 1/1-1/2 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
 โทร.0 3860 1028
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด