ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประเทศไทยฉีดวัคซีน 70 ล้านโดสแล้วนะ

ประเทศไทยฉีดวัคซีน 70 ล้านโดสแล้วนะ Thumb HealthServ.net
ประเทศไทยฉีดวัคซีน 70 ล้านโดสแล้วนะ ThumbMobile HealthServ.net

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 24 ต.ค. 2564) รวม 70,505,802 โดส ใน 77 จังหวัด

ประเทศไทยฉีดวัคซีน 70 ล้านโดสแล้วนะ HealthServ
จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 24 ต.ค. 2564)
รวม 70,505,802 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 24 ตุลาคม 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 226,178 โดส
 เข็มที่ 1 : 118,658 ราย
 เข็มที่ 2 : 96,366 ราย
 เข็มที่ 3 : 11,154 ราย
 
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 39,999,692 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 28,372,531 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,133,579 ราย
แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

การฉีดวัคซีนโควิดของไทย

โดยในเดือน มี.ค.64 ในวัคซีนล็อตแรก200,000 โดส มีอัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกเฉลี่ย 4,639 โดสต่อวัน แต่วัคซีนเข็มสองฉีดได้ เฉลี่ย 9,966 โดสต่อวัน
 
การฉีดวัคซีนในเดือนเมษายน 64 ไทยเราฉีดได้ รวมทั้งเดือน 1,285,333  โดส แยกเป็นวัคซีนเข็มแรก 932,154  โดส และวัคซีนเข็มสอง 353,179  โดส
 
ในปัจจุบัน เดือน กรกฎาคม 64 ข้อมูล ณ
• วันที่ 21/07/64 ฉีดได้ 279,576 โดส
• วันที่ 22/07/64 ฉีดได้ 304,243 โดส
• วันที่ 23/07/64 ฉีดได้ 352,879 โดส
• วันที่ 24/07/64 ฉีดได้ 128,026 โดส
• วันที่ 25/07/64 ฉีดได้ 90,934 โดส
• วันที่ 26/07/64 ฉีดได้ 138,892 โดส
• วันที่ 27/07/64 ฉีดได้ 327,389 โดส
• วันที่ 28/07/64 ฉีดได้ 164,270 โดส
• วันที่ 29/07/64 ฉีดได้ 420,148 โดส
• วันที่ 30/07/64 ฉีดได้ 480,155 โดส
• วันที่ 31/07/64 ฉีดได้ 194,342 โดส
• วันที่ 01/08/64 ฉีดได้ 180,552 โดส
• วันที่ 02/08/64 ฉีดได้ 332,299 โดส
• วันที่ 03/08/64 ฉีดได้ 379,271 โดส
• วันที่ 04/08/64 ฉีดได้ 383,607 โดส
• วันที่ 05/08/64 ฉีดได้ 670,834 โดส
• วันที่ 06/08/64 ฉีดได้ 647,571 โดส
• วันเสาร์ที่ 07/08/64 ฉีดได้ 198,527 โดส
• วันอาทิตย์ที่ 08/08/64 ฉีดได้ 191,145 โดส
• วันที่ 09/08/64 ฉีดได้ 501,330 โดส
• วันที่ 10/08/64 ฉีดได้ 546,844 โดส
• วันที่ 11/08/64 ฉีดได้ 570,865 โดส
• วันที่ 12/08/64 ฉีดได้ 219,840 โดส
• วันที่ 13/08/64 ฉีดได้ 683,832 โดส
• วันเสาร์ที่ 14/08/64 ฉีดได้ 284,378 โดส
• วันอาทิตย์ที่ 15/08/64 ฉีดได้ 162,511 โดส
• วันที่ 16/08/64 ฉีดได้ 508,498 โดส
• วันที่ 17/08/64 ฉีดได้ 518,118 โดส
• วันที่ 18/08/64 ฉีดได้ 548,311 โดส
• วันที่ 19/08/64 ฉีดได้ 651,606 โดส
• วันที่ 20/08/64 ฉีดได้ 609,435 โดส
• วันเสาร์ที่ 21/08/64 ฉีดได้ 404,078 โดส
• วันอาทิตย์ที่ 22/08/64 ฉีดได้ 206,820 โดส
• วันที่ 23/08/64 ฉีดได้ 573,446 โดส
• วันที่ 24/08/64 ฉีดได้ 585,214 โดส
• วันที่ 25/08/64 ฉีดได้ 637,921 โดส
• วันที่ 26/08/64 ฉีดได้ 669,189 โดส
• วันที่ 27/08/64 ฉีดได้ 915,738 โดส
• วันเสาร์ที่ 28/08/64 ฉีดได้ 258,782 โดส
• วันอาทิตย์ที่ 29/08/64 ฉีดได้ 275,188 โดส
• วันที่ 30/08/64 ฉีดได้ 817,342 โดส
• วันที่ 31/08/64 ฉีดได้ 828,182 โดส
• วันที่ 01/09/64 ฉีดได้ 827,462 โดส
• วันที่ 02/09/64 ฉีดได้ 865,074 โดส
• วันที่ 03/09/64 ฉีดได้ 925,627 โดส
• วันเสาร์ที่ 04/09/64 ฉีดได้ 369,512 โดส
• วันอาทิตย์ที่ 05/09/64 ฉีดได้ 325,218 โดส
• วันที่ 06/09/64 ฉีดได้ 722,377 โดส
• วันที่ 07/09/64 ฉีดได้ 826,013 โดส
• วันที่ 08/09/64 ฉีดได้ 713,454 โดส
• วันที่ 09/09/64 ฉีดได้ 698,621 โดส
• วันที่ 10/09/64 ฉีดได้ 758,503 โดส
• วันเสาร์ที่ 11/09/64 ฉีดได้ 428,605 โดส
• วันอาทิตย์ที่ 12/09/64 ฉีดได้ 215,889 โดส
• วันที่ 13/09/64 ฉีดได้ 676,669 โดส
• วันที่ 14/09/64 ฉีดได้ 694,076 โดส
• วันที่ 15/09/64 ฉีดได้ 830,413 โดส
• วันที่ 16/09/64 ฉีดได้ 864,589 โดส
• วันที่ 17/09/64 ฉีดได้ 547,324 โดส
• วันเสาร์ที่ 18/09/64 ฉีดได้ 596,230 โดส
• วันอาทิตย์ที่ 19/09/64 ฉีดได้ 256,362 โดส
• วันที่ 20/09/64 ฉีดได้ 469,052 โดส
• วันที่ 21/09/64 ฉีดได้ 811,915 โดส
• วันที่ 22/09/64 ฉีดได้ 646,519 โดส
• วันที่ 23/09/64 ฉีดได้ 626,896 โดส
• วันที่ 24/09/64 ฉีดได้ 1,300,677 โดส วันมหิดล ฉีดได้เยอะเป็นประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ไทยเราเริ่มฉีดวันวัคซีน 
• วันเสาร์ที่ 25/09/64 ฉีดได้ 112,215 โดส
• วันอาทิตย์ที่ 26/09/64 ฉีดได้ 175,926 โดส
• วันที่ 27/09/64 ฉีดได้ 734,597 โดส
• วันที่ 28/09/64 ฉีดได้ 726,805 โดส
• วันที่ 29/09/64 ฉีดได้ 628,229 โดส
• วันที่ 30/09/64 ฉีดได้ 2,288,728 โดส(มีการปรับยอดการฉีด นำมารวมวันนี้)
• วันที่ 01/10/64 ฉีดได้ 796,583 โดส
• วันเสาร์ที่ 02/10/64 ฉีดได้ 288,016 โดส
• วันอาทิตย์ที่ 03/10/64 ฉีดได้ 281,070 โดส
• วันที่ 04/10/64 ฉีดได้ 770,947 โดส
• วันที่ 05/10/64 ฉีดได้ 734,804 โดส
• วันที่ 06/10/64 ฉีดได้ 730,807 โดส
• วันที่ 07/10/64 ฉีดได้ 911,677 โดส
• วันที่ 08/10/64 ฉีดได้ 1,010,072 โดส
• วันเสาร์ที่ 09/10/64 ฉีดได้ 230,852 โดส
• วันอาทิตย์ที่ 10/10/64 ฉีดได้ 688,481 โดส
• วันที่ 11/10/64 ฉีดได้ 805,146 โดส
• วันที่ 12/10/64 ฉีดได้ 962,558 โดส
• วันที่ 13/10/64 ฉีดได้ 583,994 โดส
• วันที่ 14/10/64 ฉีดได้ 1,034,549 โดส
• วันที่ 15/10/64 ฉีดได้ 816,099 โดส
• วันเสาร์ที่ 16/10/64 ฉีดได้ 1,063,719 โดส
• วันอาทิตย์ที่ 17/10/64 ฉีดได้ 475,053 โดส
• วันที่ 18/10/64 ฉีดได้ 914,527 โดส
• วันที่ 19/10/64 ฉีดได้ 994,781 โดส
• วันที่ 20/10/64 ฉีดได้ 915,955 โดส
• วันที่ 21/10/64 ฉีดได้ 714,104 โดส
• วันที่ 22/10/64 ฉีดได้ 706,378 โดส
• วันเสาร์ที่ 23/10/64 ฉีดได้ 356,084 โดส
• วันอาทิตย์ที่ 24/10/64 ฉีดได้ 226,178 โดส

จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อและได้รับการฉีดวัคซีน

ข้อมูลเบื้องต้นจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กรณีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อและมีประวัติการรับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 01/04/64-10/07/64 มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์ ประมาณ 700,000คน
โดยพบติดเชื้อ 880 คน คิดเป็น 0.13%ของจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ในจำนวนผู้ติดเชื้อ 880คน แยกเป็นผู้ไม่ได้ฉีดวัคซีน173คน คิดเป็น19.7%
 
โดยในจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อและได้รับการฉีดวัคซีน แยกเป็น

1.วัคซีนซิโนแวค
1.1ฉีดวัคซีนเข็มแรก 22,062 คน พบติดเชื้อ68คน คิดเป็น0.31% โดยผู้ป่วย
-ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อย 67คน คิดเป็น 98.53%
-เสียชีวิต 1คน คิดเป็น1.47%
1.2ฉีดวัคซีนครบสองเข็ม 677,348 คน พบติดเชื้อ618คน คิดเป็น0.09% โดยผู้ป่วย
-ไม่มีอาการ/อาการน้อย 597คน คิดเป็น 96.60%
-อาการปานกลาง 19 คน คิดเป็น 3.07%
-อาการรุนแรงต้องใช้High Flow 1 คน คิดเป็น 0.16%
-เสียชีวิต 1คน คิดเป็น0.16%

2.วัคซีนแอสตรา
2.1ฉีดวัคซีนเข็มแรก 66,913 คน พบติดเชื้อ45คน คิดเป็น0.07% โดยผู้ป่วย
-ไม่มีอาการ/อาการน้อย 43คน คิดเป็น 95.55%
-อาการปานกลาง 1 คน คิดเป็น 2.22%
-อาการรุนแรงต้องใช้High Flow 1 คน คิดเป็น 2.22%
-ใส่ท่อช่วยหายใจ 1 คน คิดเป็น 2.22%
-ไม่มีเสียชีวิต
 
สรุปฉีดวัคซีนซิโนแวคครบสองเข็ม ลดการติดเชื้อได้ 99.91% ลดอาการป่วยแบบไม่มีอาการ/อาการน้อยได้ 96.60% ลดป่วยอาการปานกลางได้ 96.93% ลดอาการป่วยรุนแรงได้ 99.84% และลดการเสียชีวิตได้99.84%
 
สรุปฉีดวัคซีนแอสตรา เข็มแรก ลดการติดเชื้อได้ 99.93% ลดอาการป่วยแบบไม่มีอาการ/อาการน้อยได้ 95.55% ลดป่วยอาการปานกลางได้ 97.78% ลดอาการป่วยรุนแรงได้ 95.56%


จำนวนผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต ช่วงสัปดาห์ที่30-35(ช่วงวันที่25ก.ค.-9 ก.ย.64) จำนวน 13,637 คน พบว่า
1.เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็ม จำนวน 107 คน คิดเป็น 0.8% แยกเป็น
-หลังฉีดครบ2เข็ม ก่อนเริ่มป่วย น้อยกว่า2สัปดาห์ =40 คน คิดเป็น 0.3%
-หลังฉีดครบ2เข็ม ก่อนเริ่มป่วย มากกว่า2สัปดาห์ =67 คน คิดเป็น 0.5%
2.เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน1เข็ม จำนวน 1,967 คน คิดเป็น 14.4% แยกเป็น
-หลังฉีด1เข็ม ก่อนเริ่มป่วย น้อยกว่า2สัปดาห์ =987 คน คิดเป็น 7.2%
-หลังฉีด1เข็ม ก่อนเริ่มป่วย มากกว่า2สัปดาห์ =980 คน คิดเป็น 7.2%
3.คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อเสียชีวิต 10,877 คน คิดเป็น84.8%
สรุปได้ว่า
1.เทียบกันแล้ว คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน โอกาสติดเชื้อแล้วเสียชีวิต มากกว่า คนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็ม ถึง 100เท่า
2.วัคซีนครบ2เข็มป้องกันการเสียชีวิตได้99.02%
3.ฉีดวัคซีน1เข็มป้องกันการเสียชีวิตได้84.8%
4.ผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต ร้อยละ84.8 คือคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด