News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
อบจ.กาฬสินธุ์มอบอุปกรณ์การแพทย์สู้โควิด แก่สสจ.-โรงเรียน มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท HealthServ.net
อบจ.กาฬสินธุ์มอบอุปกรณ์การแพทย์สู้โควิด แก่สสจ.-โรงเรียน มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท HealthServ.net

26 พ.ย.64 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบอุปกรณ์วัสดุ-ครุภัณฑ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 9,995,000 บาท

อบจ.กาฬสินธุ์มอบอุปกรณ์การแพทย์สู้โควิด แก่สสจ.-โรงเรียน มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท HealthServ


ประกอบด้วย

1. เครื่องออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง(Oxygen High Flow)
จำนวน 8 เครื่อง ให้แก่
 
                - โรงพยาบาลกมลาไสย  จำนวน 4 เครื่อง
                - โรงพยาบาลยางตลาด จำนวน 3 เครื่อง
                - โรงพยาบาลสมเด็จ  จำนวน 1 เครื่อง
 

2.เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ Mobile Unit(Protable X-ray)
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพจำนวน 5 เครื่อง ให้แก่
                 - โรงพยาบาลห้วยเม็ก  จำนวน 1 เครื่อง
                 - โรงพยาบาลสมเด็จ  จำนวน 1 เครื่อง
                 - โรงพยาบาลสามชัย  จำนวน 1 เครื่อง
                 - โรงพยาบาลหนองกุงศรี จำนวน 1 เครื่อง
                 - โรงพยาบาลนาคู จำนวน 1 เครื่อง
 

3.เครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย (Inf usion Pump)
จำนวน 9 เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมนี้ได้มอบเครื่องตรวจ ATK สำหรับครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 12 โรงเรียน จำนวน 5,000 ชุด เพื่อใช้ตรวจคัดกรองโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักเรียน สำหรับการกลับมาเรียนในรูปแบบ On site ต่อไป 
 
อบจ.กาฬสินธุ์มอบอุปกรณ์การแพทย์สู้โควิด แก่สสจ.-โรงเรียน มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง