× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

งานทันตกรรมโรงพยาบาลปากเกร็ด ถนน345 เปิดให้บริการทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน2564 เป็นต้นไป

งานทันตกรรมโรงพยาบาลปากเกร็ด ถนน345  เปิดให้บริการทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน2564 เป็นต้นไป - HealthServ
งานทันตกรรมโรงพยาบาลปากเกร็ด ถนน345 เปิดให้บริการทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน2564 เป็นต้นไป

&nbsp; ให้บริการรายละเอียดดังนี้ <div>&nbsp;1. รับเฉพาะผู้ป่วยที่นัดหมายล่วงหน้า ทางโทรศัพท์หรือมานัดด้วยตนเอง&nbsp;</div> <div>ผู้ป่วยที่ ไม่ฉุกเฉินทำการนัดหมายล่วงหน้าต้องฉีดวัคซีนโควิดครบสองเข็มและต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด</div> <div>(หากมีอาการฉุกเฉินทางทันตกรรม มาตรวจได้ทุกวันเวลาทำการ)</div> <div>&nbsp;2. เบื้องต้นเปิดให้บริการงานทันตกรรมที่จำเป็น อาทิเช่น&nbsp;</div> <div>- อุดฟัน/ถอนฟัน/ผ่าฟันคุด ในฟันที่มีอาการ เสียวเจ็บ ปวด บวม ฟันหรือวัสดุอุดแตกแหลมคม ฟันโยกเคี้ยวลำบาก&nbsp;</div> <div>- ฟันปลอมที่มีปัญหาการใช้งาน&nbsp;</div> <div>- แผลและรอยโรคของเนื้อเยื่อในช่องปาก&nbsp;</div> <div>- เตรียมช่องปากก่อนการรักษาโรคทางระบบต่างๆ</div> <div>**ส่วนงานทันตกรรมเด็กเปิดบริการตามปกติภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด19 **</div> <div>&nbsp;3.ท่านอาจต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ก่อนการรักษา ตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดโดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อท่านทำการติดต่อนัดหมาย</div> <div>&nbsp;4.ติดต่อนัดหมายในเวลาราชการ ได้ที่&nbsp;</div> <div>เบอร์โทร *** 0659655788&nbsp; ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์&nbsp;</div> <div>**หมายเหตุ แผนกผู้ป่วยนอกฝั่งเทศบาล ยังไม่เปิด บริการด้านทันตกรรม</div>
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลปากเกร็ด

โรงพยาบาลปากเกร็ด

รพ.ปากเกร็ดใหม่
33 หมู่ 5 ถนน 345 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหัวดนนทบุรี 11120
โทร 021573070-9
Fax 021573077
รพ.ปากเกร็ด
70 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120
โทร 02 960 9900

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

ทันตกรรม

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)