ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

พบโอมิครอน 63 ราย ในไทย (20 ธันวาคม 64)

พบโอมิครอน 63 ราย ในไทย (20 ธันวาคม 64) HealthServ.net
พบโอมิครอน 63 ราย ในไทย (20 ธันวาคม 64) ThumbMobile HealthServ.net

การแถลงข่าวล่าสุด 20 ธันวาคม 64 โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานการพบโอมิครอนในประเทศไทย ล่าสุดพบแล้ว 63 ราย ทุกรายมีความเชื่อมโยงกับการเดินทางมาจากต่างประเทศ ยังไม่มีเคสการระบาดในประเทศไทย

พบโอมิครอน 63 ราย ในไทย (20 ธันวาคม 64) HealthServ

โอมิครอน ล่าสุด 19 ธันวาคม 64 

จากระบบ CO-LAB2 ณ วันที่ 19 ธันวาคม 64 เวลา 12.00 น.

สรุปจำนวนเคสที่สงสัย 63 ราย*
 
แบ่งเป็นรายงานผลจาก
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 54 ราย
  • คณะแพทย์ฯ จุฬาลงกรณ์ 9 ราย
 
ทั้ง 63 ราย จากการตรวจพบจาก 2 ช่วงเวลาสังเกตการณ์ ดังนี้
 
1. ช่วงแรก เมษายน - 10 ธันวาคม 64 พบ 11 ราย
แบ่งเป็นในกรุงเทพ 9 ราย ต่างจังหวัด 2 ราย
 
2. ช่วงวันที่ 11-19 ธันวาคม 64 พบ ทั้งหมด 52 ราย 
จำแนกตามเขตสุขภาพได้ดังนี้
เขต 1 จำนวน 1 ราย (พื้นที่ภาคเหนือ)
เขต 4 จำนวน 2 ราย (ภาคกลาง)
เขต 5 จำนวน 4 ราย (ภาคตะวันตก)
เขต 6 จำนวน 3 ราย (ภาคตะวันออก)
เขต 11 จำนวน 9 ราย (ภาคใต้ตอนบน)
เขต 13 กรุงเทพ จำนวน 33 ราย

*จำนวนรายงานมีเพิ่มรอตรวจสอบยืนยันอีกราว 30 ราย (ณ 20 ธันวาคม)

 
 
พบโอมิครอน 63 ราย ในไทย (20 ธันวาคม 64) HealthServ
จำแนกสัดส่วนสายพันธุ์ โอมิครอนที่พบเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ (ตามภาพกราฟวงกลม) 
  • ภาพรวมทั้งประเทศ จำนวน 1,595 ตัวอย่าง เป็นโอมิครอน 3.26% ราว 52 ราย
  • กลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ จำนวน 227 ตัวอย่าง เป็นโอมิครอน 22.5% ราว 51 ราย
  • กลุ่มอื่นๆ ในประเทศ จำนวน 1,368 ตัวอย่าง เป็นโอมิครอน 0.1% ราว 1 ราย


"สำหรับการตรวจสายพันธุ์โควิดช่วงระหว่างวันที่ 11-19 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,595 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์เดลตา 1,541 ตัวอย่างคิดเป็น 6.61%, อัลฟา 1 ตัวอย่าง คิดเป็น 0.06%, เบตา 1 ตัวอย่าง คิดเป็น 0.06% และโอมิครอน 52 ตัวอย่าง คิดเป็น 3.26% เมื่อรวมกับผลตรวจก่อนหน้านี้ พบโอมิครอนแล้ว 63 ราย ตรวจยืนยันแล้ว 20 ราย ถือว่าพบการติดเชื้อโอมิครอนค่อนข้างเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์โลก และการติดเชื้อในผู้เดินทางเข้าประเทศทุกระบบ เป็นโอมิครอน 25% โดยพบ 1 รายในระบบ Test&Go ที่ผล RT-PCR ก่อนมาไทย 72 ชั่วโมงเป็นลบ เมื่อมาถึงประเทศไทยตรวจอีกครั้งยังเป็นลบ หลังจากนั้น 2-3 วันพบว่าป่วย และเป็นสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งเกิดขึ้นได้เนื่องจากยังอยู่ในช่วงระยะฟักตัว
 
กรณีดังกล่าวหากไม่สามารถตรวจจับได้ทัน อาจเกิดการติดเชื้อในประเทศได้ จึงควรมีการทบทวนมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้น โดยอยู่ที่ ศบค.จะพิจารณาดำเนินการ อย่างไรก็ตาม การตรวจสายพันธุ์แบบเบื้องต้นและแบบยืนยัน ยังสามารถตรวจจับโอมิครอนได้ และการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจำเป็นต้องฉีดโดยเร็ว และผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนเลยควรรีบมาฉีดเพื่อให้มีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น"  นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าว

 

ประสิทธิผลของวัคซีนต่อโอมิครอน 

ตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก
1. Omicron ทำให้ประสิทธิผลของวัคซีนชัดเจนลดลง การป้องกันอาการรุนแรงลดลง และยังหมายความว่าวัคซีนจะป้องกันการระบาดได้น้อยลง
2. Omicron ไม่เปลี่ยนระดับ T-cell response และ memory B cell ซึ่ง
สำคัญต่อการป้องกันเชื้อ
3. วัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) ช่วยเพิ่มระดับประสิทธิผลของวัคซีนชัดเจน 
4. Loss of neutralization ในกลุ่มที่เคยติดเชื้อมาก่อน การฉีดเข็มกระตุ้นจะ
ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตระกูลใดก็ตาม ก็ได้ผลการกระตุ้นภูมิได้ดีทั้งสิ้น 
  • Pfizer effectiveness vs omicron in UK vs. symptomatic illness <40% increased to ~75% with boost 
  • AZ vaccine had negative effectiveness point estimate vs. symptomatic illness increased to ~75% with boost
 
Vaccine boosters ทำให้ระดับ Antibody กลับมามีค่าสูงขึ้น ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อหรืออย่างน้อยที่สุดก็สามารถป้องกันการเสียชีวิตหรือการเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อได้ (Leo Poon, a virologist at the University of Hong Kong)

พบโอมิครอน 63 ราย ในไทย (20 ธันวาคม 64) HealthServ
 

 
สรุป
1. พบผู้ติดเชื้อ Omicron เพิ่มเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
2. ทุกรายยังมีความเชื่อมโยงกับการเดินทางกลับมาจาก ตปท. ไม่มี Index case ในประเทศไทย
3. สัดส่วนของผู้เดินทางเข้าประเทศ (Test and Go, Sandbox, AQ) ที่ติดเชื้อเป็นสายพันธุ์ Omicron ถึง 1 ใน 4
4. การตรวจ RT PCR 72 ชม. ก่อนมา และตรวจ RT PCR เพียงครั้งเดียว เมื่อมาถึงประเทศไทย ยังทำให้ ผู้ป่วยหลุดไปได้ เนื่องจากอยู่ในระยะฟักตัว (Window Period) อาจพิจารณาปรับมาตรการ Test and Go
5. การตรวจจับสายพันธุ์ ยังทำได้ตามปกติ ทั้งแบบเบื้องต้น (Potentially) และแบบยืนยัน (Confirmed)
พบโอมิครอน 63 ราย ในไทย (20 ธันวาคม 64) HealthServ
พบโอมิครอน 63 ราย ในไทย (20 ธันวาคม 64) HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด