ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผู้ประกันตน ป่วยโรคไต ขอรับสิทธิ์รักษาได้ดังนี้

ผู้ประกันตน ป่วยโรคไต ขอรับสิทธิ์รักษาได้ดังนี้ HealthServ.net
ผู้ประกันตน ป่วยโรคไต ขอรับสิทธิ์รักษาได้ดังนี้ ThumbMobile HealthServ.net

ประกันสังคมประกาศชัดพร้อมดูแลช่วยเหลือ ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่ป่วยเป็นโรคไต แนะวิธีขอรับสิทธิ์รักษา การรับบำบัดทดแทนไต วิธีการยื่นขอรับการอนุมัติ และเอกสารประกอบที่จำเป็นต้องใช้

 

เงื่อนไขผู้ประกันตน 

 •  เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันที่เข้ารับการรักษา
 •  กรณีส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือนแล้ว แต่ลาออกจากประกันสังคม จะยังขอรับสิทธิ์รักษาได้ต่ออีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
 
 

ผู้ประกันตนโรคไตวาย (ที่ไม่ใช่ระยะสุดท้าย) 


ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามคำสั่งของแพทย์ ณ โรงพยาบาลตามสิทธิ์
*ยกเว้น สิทธิ์บำบัดทดแทนไต เช่น การฟอกไต ปลูกถ่ายไต การล้างช่องท้อง เป็นต้น
 
 
 

ผู้ประกันตนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

 • ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ (เดือนละ 18,000 บาท)
 • จ่ายค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท ในระยะเวลา 2 ปี หากใน 2 ปีนี้ จำเป็นต้องเตรียมเส้นเลือดหรือแก้ไขเส้นเลือด จ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท
 •  การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน
 •  จ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ ไม่เกิน 20,000 บาท ในระยะเวลา 2 ปี หากใน 2 ปีนี้จำเป็นต้องวางท่อรับส่งน้ำยาทางช่องท้อง จ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท
 •  การปลูกถ่ายไต ได้รับสิทธิ์บริการทางการแพทย์ ก่อน ระหว่าง หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต
 
 
 

วิธีขอรับสิทธิ์รักษาโรคไต ประกันสังคม


หากผู้ประกันตนต้องการรับบำบัดทดแทนไต จะต้องทำการยื่นขอรับการอนุมัติก่อน ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยเตรียมเอกสารประกอบ ได้แก่
 1.  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำบัดทดแทนไตและปลูกถ่ายอวัยวะ หรือการดูแลหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและรับยากดภูมิคุ้มกันกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-18)
 2.  สำเนาเวชระเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 3.  ผลการตรวจไตตามหลักเกณฑ์
 4.  หนังสือรับรองจากอายุรแพทย์โรคไต
 5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6.  สำเนาหนังสือเดินทาง Passport หรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (เฉพาะต่างชาติ/ต่างด้าว)
 7.  ใบอนุญาตทำงาน Work permit (เฉพาะต่างชาติ/ต่างด้าว)
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ประกันตน ป่วยโรคไต ขอรับสิทธิ์รักษาได้ดังนี้ HealthServ

ถาม-ตอบ สิทธิรักษาโรคไต ประกันสังคม


ถาม -  ม40 (ใช้สิทธิได้หรือไม่)
 
ประกันสังคมตอบ - สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

มาตรา 40 สำนักงานประกันสังคมไม่ได้คุ้มครองสิทธิรักษาพยาบาล
 
มาตรา 40 ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลติดต่อสายด่วนหลักประกันสุขภาพ บัตรทอง 0-2590-1565-79 สายด่วน 1330 ค่ะ

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด