News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลบางปะกอก 8 HealthServ.net
สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลบางปะกอก 8 HealthServ.net

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ เพื่อผู้ประกันตนของโรงพยาบาลทุกท่าน สามารถตรวจสอบบริการ คำแนะนำ วิธีการเข้ารับบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้จากที่นี่ หากมีข้อสงสัยสอบถามโทร.1745 02-1098111

 

ผู้ประกันตน โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตรวจสุขภาพได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย LINK

ผู้ประกันตน โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตรวจสุขภาพได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลบางปะกอก 8
ผู้ประกันตน โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตรวจสุขภาพได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลบางปะกอก 8
ผู้ประกันตนสิทธิ์ประกันสังคมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
*โดยมีเงื่อนไขตามสิทธิ์ประกันสังคม
 
รายการตรวจตามช่วงอายุ
 
????ตรวจทั่วไป
✔️การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test  อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ 1 ปี
✔️การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี , 40-54 ปี ตรวจทุกปี , 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
✔️การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ อายุ 40-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง , อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี
✔️การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
????ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
✔️ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง , อายุ 55-70 ปีตรวจ 1 ครั้ง/ปี
✔️ปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
✔️น้ำตาลในเลือด FBS อายุ 35-54 ปีตรวจทุก 3 ปี , อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
✔️การทำงานของไต Cr อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
✔️ไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ครั้ง
????การตรวจอื่นๆ
✔️เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ตรวจ 1 ครั้ง
✔️มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear อายุ 30-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง , อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
✔️มะเร็งปากมดลูกวิธี Via อายุ 30-54 ปีตรวจทุก 5 ปี , อายุ 55 ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจ Pap Smear
✔️เลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี 
✔️Chest X-ray อายุ 15 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 02-109-8111 

ผู้ประกันตน โรงพยาบาลบางปะกอก 8 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่มีค่าใช้จ่าย LINK

ผู้ประกันตน โรงพยาบาลบางปะกอก 8 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่มีค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลบางปะกอก 8
ผู้ประกันตน โรงพยาบาลบางปะกอก 8 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่มีค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลบางปะกอก 8
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
สำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ที่มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ไม่มีค่าใช้จ่าย! เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน
1 พ.ค. - 31 ส.ค.2565
*เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยฉีด
 
 จุดฉีดวัคซีน ชั้น 1 อาคาร 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 8
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 02-109-8111 ต่อ 0 

ปรับระบบรักษา “โควิด” กลับสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2565

ปรับระบบรักษา “โควิด” กลับสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2565 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลบางปะกอก 8
ปรับระบบรักษา “โควิด” กลับสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2565 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลบางปะกอก 8
ปรับระบบรักษา “โควิด” กลับสู่ภาวะปกติ
ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2565
ยกเลิกรักษาผู้ติดเชื้อโควิดในรูปแบบ
กักตัวที่บ้าน - กักตัวที่โรงแรม - เจอแจกจบ
โดยปรับระบบรักษาเป็นแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ในประเทศไทยได้พ้นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ( Post-Pandemic) กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแนวทางปรับระบบรักษากลับสู่ภาวะปกติ
โรงพยาบาลบางปะกอก 8
พร้อมรองรับให้การรักษาแก่ผู้ประกันตนประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก 8
.
“ ติดโควิดยังคงรักษาตามสิทธิ ”
.
ตามแนวทางและนโยบายที่ภาครัฐกำหนดและยังคงรักษามาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรฐานสากล
หมายเหตุ :
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสามารถเดินทางมาติดต่อเข้ารับบริการได้ทุกวัน (Walk In)
**สำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก 8 รักษาตามสิทธิ**
***ผู้ป่วยสิทธิทั่วไป สามารถเข้ารับบริการได้ โดยเสียค่ารักษาพยาบาลตามปกติ***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 02-109-8111 

สำนักงานประกันพื้นที่ 7 เดินทางมามอบของขวัญเยี่ยมไข้ผู้ประกันตน ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลบางปะกอก 8 จำนวน 77 ท่าน LINK

สำนักงานประกันพื้นที่ 7 เดินทางมามอบของขวัญเยี่ยมไข้ผู้ประกันตน ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลบางปะกอก 8 จำนวน 77 ท่าน สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลบางปะกอก 8
สำนักงานประกันพื้นที่ 7 เดินทางมามอบของขวัญเยี่ยมไข้ผู้ประกันตน ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลบางปะกอก 8 จำนวน 77 ท่าน สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลบางปะกอก 8
สำนักงานประกันพื้นที่ 7 เดินทางมามอบของขวัญเยี่ยมไข้ผู้ประกันตน ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลบางปะกอก 8 จำนวน 77 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี นพ.พรเทพ สีตลกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งโรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นโรงพยาบาลเอกชน ในโครงการประกันสังคม สิทธิของผู้ประกันตนนั้น นอกจากจะได้ในเรื่องของการรักษาพยาบาล เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย ยังสามารถใช้สิทธิทางการพยาบาลอื่นๆ ได้ เช่น การคลอดบุตร สิทธิทางทันตกรรม รวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี ตามเงื่อนไขตามที่ประกันสังคมกำหนดไว้

โรงพยาบาลบางปะกอก 8

1055 ถ. เอกชัย แขวง บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลบางปะกอก 8

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง