ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ BFC โรงพยาบาลกลาง ให้บริการทำวัคซีนพาสปอร์ต

ศูนย์ BFC โรงพยาบาลกลาง ให้บริการทำวัคซีนพาสปอร์ต HealthServ.net

ผู้ที่ต้องการทำวัคซีนพาสปอร์ต ต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่ ศูนย์ BFC ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี รพ.กลาง ให้บริการในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์ BFC โรงพยาบาลกลาง ให้บริการทำวัคซีนพาสปอร์ต ThumbMobile HealthServ.net
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน (สำเนา)
1.หน้า Passport
2.หลักฐานการฉีดวัคซีน

**หมายเหตุ : มีค่าบริการ 50 บาท/คน/ครั้ง ในการขอหนังสือรับรองฯ

 
หลังจากดำเนินการ 4 วันทำการ (วันรุ่งขึ้นนับวันที่ 1 ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์) สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองฯ ได้ที่ ศูนย์ BFC ชั้น 1 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมบัตรประชาชนผู้ขอรับหนังสือรับรอง
**กรณี มีผู้มารับแทน ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอหนังสือรับรองฯ พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 

กรณีต้องการอัพเดตข้อมูลวัคซีน

1. นำสมุด Passport Vaccine ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์ BFC เพื่อรับบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ชำระเงินค่าบริการ 50 บาท/คน/ครั้ง ในการขอหนังสือรับรองฯ

2. โดยดำเนินการเพิ่มข้อมูลเป็นเวลา 2 วันทำการ และรอรับหนังสือรับรองฯ ได้ที่ศูนย์ BFC ชั้น 1 โทร. 0-2220-8000 ต่อ 10171 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3. หลังจาก 2 วันทำการ นำใบเสร็จที่ชำระค่าบริการฯ ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ BFC เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับหนังสือรับรองฯ พร้อมบัตรประชาชนผู้ขอรับหนังสือรับรองฯ

* หมายเหตุ *
กรณี มีผู้มารับแทน ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอหนังสือรับรองฯมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์ BFC โรงพยาบาลกลาง ให้บริการทำวัคซีนพาสปอร์ต HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด