News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ศูนย์ BFC โรงพยาบาลกลาง ให้บริการทำวัคซีนพาสปอร์ต HealthServ.net
ศูนย์ BFC โรงพยาบาลกลาง ให้บริการทำวัคซีนพาสปอร์ต HealthServ.net

ผู้ที่ต้องการทำวัคซีนพาสปอร์ต ต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่ ศูนย์ BFC ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี รพ.กลาง ให้บริการในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน (สำเนา)
1.หน้า Passport
2.หลักฐานการฉีดวัคซีน

**หมายเหตุ : มีค่าบริการ 50 บาท/คน/ครั้ง ในการขอหนังสือรับรองฯ

 
หลังจากดำเนินการ 4 วันทำการ (วันรุ่งขึ้นนับวันที่ 1 ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์) สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองฯ ได้ที่ ศูนย์ BFC ชั้น 1 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมบัตรประชาชนผู้ขอรับหนังสือรับรอง
**กรณี มีผู้มารับแทน ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอหนังสือรับรองฯ พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 

กรณีต้องการอัพเดตข้อมูลวัคซีน

1. นำสมุด Passport Vaccine ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์ BFC เพื่อรับบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ชำระเงินค่าบริการ 50 บาท/คน/ครั้ง ในการขอหนังสือรับรองฯ

2. โดยดำเนินการเพิ่มข้อมูลเป็นเวลา 2 วันทำการ และรอรับหนังสือรับรองฯ ได้ที่ศูนย์ BFC ชั้น 1 โทร. 0-2220-8000 ต่อ 10171 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3. หลังจาก 2 วันทำการ นำใบเสร็จที่ชำระค่าบริการฯ ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ BFC เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับหนังสือรับรองฯ พร้อมบัตรประชาชนผู้ขอรับหนังสือรับรองฯ

* หมายเหตุ *
กรณี มีผู้มารับแทน ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอหนังสือรับรองฯมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์ BFC โรงพยาบาลกลาง ให้บริการทำวัคซีนพาสปอร์ต HealthServ

โรงพยาบาลกลาง

ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลกลาง

ข่าวสารโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง