News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สอบสวนและควบคุมโรคไข้กาฬหลังแอ่น ในพื้นที่จ.ยะลา HealthServ.net
สอบสวนและควบคุมโรคไข้กาฬหลังแอ่น ในพื้นที่จ.ยะลา HealthServ.net

ทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลา ร่วมทีมแพทย์ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคไข้กาฬหลังแอ่น 40 นาย คัดแยกและเฝ้าระวัง 20 วัน

สอบสวนและควบคุมโรคไข้กาฬหลังแอ่น ในพื้นที่จ.ยะลา HealthServ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา  13.00 น. ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ร้อย 3 ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ฝ่ายเวชกรรมป่องกัน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว  และ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ร่วมกับทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลา ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคไข้กาฬหลังแอ่น คัดแยกกลุ่มเสี่ยง และให้คำแนะนำทำความสะอาดเขตสุขาภิบาล ภายในหน่วย พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคแก่ทหารกลุ่มผู้สัมผัส ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 20 วัน จำนวน 40 นาย

ข่าวและภาพจากเพจ รพ. ค่ายอิงคยุทธบริหาร
สอบสวนและควบคุมโรคไข้กาฬหลังแอ่น ในพื้นที่จ.ยะลา HealthServ
สอบสวนและควบคุมโรคไข้กาฬหลังแอ่น ในพื้นที่จ.ยะลา HealthServ
สอบสวนและควบคุมโรคไข้กาฬหลังแอ่น ในพื้นที่จ.ยะลา HealthServ
สอบสวนและควบคุมโรคไข้กาฬหลังแอ่น ในพื้นที่จ.ยะลา HealthServ

โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร

2 หมู่ ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง