News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เด็กหญิง 8 ขวบกินเยลลี่ผสมกัญชาไม่รู้ตัว แม่ระบุญาติซื้อมาฝาก ไม่รู้มีกัญชา ไม่ติดฉลาก HealthServ.net
เด็กหญิง 8 ขวบกินเยลลี่ผสมกัญชาไม่รู้ตัว แม่ระบุญาติซื้อมาฝาก ไม่รู้มีกัญชา ไม่ติดฉลาก HealthServ.net

อนามัย แนะ สังเกตฉลาก ลดเสี่ยงนำขนมที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าบ้าน ย้ำ ผู้ประกอบการ ต้องติดข้อความหรือฉลากให้ชัดเจน

   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนสังเกตฉลากอาหารหรือขนมที่มีส่วนผสมของกัญชาก่อนซื้อ เพื่อลดเสี่ยงนำขนมเข้าบ้าน หรือนำไปฝากผู้อื่น ป้องกันการสี่ยงแพ้รุนแรงได้ พร้อมย้ำผู้ประกอบการ ผลิตและจำหน่ายอาหารมีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ควรปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับวิธีการ การควบคุมคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จอย่างเคร่งครัด
 
 
เด็กหญิง 8 ขวบกินเยลลี่ผสมกัญชาไม่รู้ตัว แม่ระบุญาติซื้อมาฝาก ไม่รู้มีกัญชา ไม่ติดฉลาก HealthServ
          นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีเด็กหญิงวัย 8 ขวบแพ้เยลลี่ที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างรุนแรง อาเจียนหนัก ซึมนอนหลับ แม่ระบุญาติซื้อเยลลี่มาฝาก ไม่รู้มีกัญชา เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหารจากสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และอาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องแสดงฉลาก ได้แก่ มีเลขสารระบบอาหารในเครื่องหมาย อย. (เลข 13 หลัก) สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ และรายละเอียดส่วนผสมอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับกัญชาเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก และผู้ที่มีอาการแพ้กัญชาที่เสี่ยงแพ้รุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

 
         นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยอยากย้ำเตือนผู้ประกอบอาหารและร้านอาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ที่จะแพ้กัญชา จนอาจมีอาการแพ้รุนแรงได้ ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เพื่อยกระดับประกาศกรมอนามัยที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ ให้มีสภาพบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จที่นำกัญชา หรือกัญชง มาใช้ทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารเพื่อจำหน่าย สร้างความปลอดภัยและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
 
 
          “ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและร้านอาหารต้องดำเนินการ คือ

1) แสดงข้อความ หรือป้ายสัญลักษณ์ว่าเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จ

2) แสดงรายการอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จทั้งหมด

3) แสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบ โดยแสดงข้อความ “บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ควรงดเว้นรับประทาน” “ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที และถ้ามีอาการรุนแรง ให้ปรึกษาหรือพบแพทย์โดยเร็ว” “ผู้ที่แพ้กัญชา หรือกัญชง ควรงดเว้นรับประทาน” เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้า เพื่อลดอาการแพ้ที่จะตามมาจากการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา หรือกัญชง โดยไม่มีสัญลักษณ์บอกอย่างชัดเจน” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง